Anonieme bijdrage, door een manager uit de financiële sector, die econoom en fiscalist is qua opleiding.

De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken. Winst die ze vervolgens kunnen gebruiken om verder te groeien. Bloeien om te groeien dus. Dat ondernemers hun vennootschapswinsten reserveren i.p.v. ze uit te keren aan aandeelhouders, komt enerzijds de financiële slagkracht van de onderneming ten goede, maar anderzijds worden ondernemers zo ook fiscaal aangemoedigd om overtollig vermogen binnen de vennootschap te houden. Er bestaat immers een groot verschil in de gebruikte belastingsvoet al naargelang de aanwending: dividend, vereffening en verkoop van aandelen worden sterk verschillend belast. Gevolg: belastingsoptimalisatie.

Als gevolg van het perspectief op belastingvriendelijke vereffening of belastingvrije verkoop van de aandelen, wordt het gunstig fiscaal regime voor vennootschappen in praktijk ook gebruikt voor de opbouw van financieel of onroerend patrimonium binnen de vennootschap. Dit oppotten van reserves heeft dus heel wat ongewenste effecten. De auteur heeft een voorstel dat zowel het oppotten aanpakt, als een transparante vennootschapsbelasting mogelijk maakt. Eenvoudiger en transparanter, hogere fiscale inkomsten en niet langer oneigenlijk gebruik van vennootschappen.

Met een gezonde financieringsbasis zijn onze KMO-bedrijven beter bestand tegen financiële tegenvallers en crisisperiodes. Een fiscale omgeving die ondernemingen toelaat op eigen kracht te groeien komt onze economie en onze welvaart ten goede.

Lees de volledige nota: Impuls#49 – Transparante en uniforme fiscaliteit op de waarde die ondernemers creëren via hun vennootschap

 

 

Share →

Geef een reactie