Cathy Rigolle, beleidsmedewerkster Vlaamse Liga tegen Kanker.

Voor een optimale kankerpreventie moeten we het principe van fysisch-chemische hygiëne en het voorzorgsprincipe strikter toepassen. Het eerste principe is vergelijkbaar met de aan het begin van de 20ste eeuw toegepaste microbiologische hygiëne om infectieziekten terug te dringen, op een moment dat de wetenschappelijke kennis over de rol van bacteriën en virussen bij deze aandoeningen nog erg onvolledig was. Vandaag is een gelijkaardig preventief beleid voor chemische stoffen in onze leefomgeving noodzakelijk: chemische stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen verdacht zijn, moeten zo veel mogelijk worden beperkt.

Het voorzorgsprincipe stelt in wezen dat wetenschappelijke onzekerheid nooit een excuus mag zijn om geen maatregelen te nemen. Dat betekent dat beleidsmakers en samenleving alerter moeten zijn voor vroege waarschuwingssignalen en dat we sneller maatregelen moeten nemen. We moeten nadenken over welke stoffen en toepassingen we echt nodig hebben en onze moderne technologie inzetten om veiliger alternatieven te ontwikkelen.

Zorgwekkende stoffen zouden altijd moeten worden vervangen als er geschikte en economisch haalbare alternatieven zijn. We moeten ook beschermingsstandaarden ontwikkelen die gericht zijn op onze reële leefsituatie (met gelijktijdige en langdurige blootstelling aan verschillende chemicaliën, ook in lage dosissen). En we moeten meer aandacht hebben voor kwetsbare groepen (zoals zwangere vrouwen, kinderen en pubers). Daarom zou preventie van milieublootstelling die kanker veroorzaakt of helpt te vooroorzaken, een integraal onderdeel moeten vormen van het kankerbeleid en van kankerbestrijdingsprogramma’s.

Lees de volledige impulsnota hier: impuls#83 – VLK – Naar een betere bescherming tegen aan kanker gerelateerde chemische stoffen in onze leefomgeving

Share →

Geef een reactie