Marc Goethals, cardioloog.

Lawaai is in Vlaanderen alomtegenwoordig, overdag maar ook ‘s nachts. Een zorgwekkend feit gezien dat het menselijk gehoor nooit slaapt en ons ons lichaam altijd reageert op lawaaiprikkels als een vorm van gevaar. Een breed scala van aandoeningen kan dan ook wetenschappelijk gelinkt worden aan lawaaihinder, of we ons van die hinder bewust zijn of niet. Het gaat daarbij om hart- en maagaandoeningen, gewichtsproblemen maar ook auto-immune ziekten, infectieziekten en zelfs een versneld verouderingsproces. Globaal kan men zeggen dat het volledige scala van beschavingsziekten wordt versneld door slaapverstoring omwille van lawaai.

De intentie om Vlaanderen met zijn lintbebouwing en zeer hoge bevolkingsdichtheid nog verder uit te bouwen als logistieke draaischijf zal dramatische gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

De ernst van de hinder mag niet verder worden onderschat en niet alleen de subjectieve hinder maar ook de decibels op zich moeten het beleid sturen. Beleidskeuzes moeten gemaakt worden om bijvoorbeeld verkeer en bewoning ruimtelijk duidelijk van mekaar te scheiden. Verder is een voortschrijdende geluidsnormering een absolute noodzaak.

Lees de volledige nota hier: impuls#15 – Marc Goethals – Lawaaihinder, de grote milieu-uitdaging van de 21ste eeuw

Tagged with →  
Share →

One Response to Marc Goethals – Lawaaihinder: De grote milieu-uitdaging van de 21ste eeuw

 1. Erik Hermans zegt:

  Goed dat cardioloog Marc Goethals deze problematiek aankaart. Als aanvulling had ik graag het specifieke probleem van laag frequent geluid (lfg) in de aandacht gebracht. Deze geluidshinder treft onmiddellijk personen die er gevoelig voor zijn. Voor de meeste mensen is lfg onhoorbaar en is de aantasting op de algemene gezondheid niet meteen waarneembaar. Voor zij die het wél horen is het tergend. Normaal slapen is uitgesloten en de gevoeligheid voor het lfg neemt, eens last van gehad, enkel maar toe. Als men als gedupeerde van dit probleem te rade gaat bij dokters, gehoorspecialisten, ambtenaren van de stad, provincie, gewest of waar dan ook laat men jou min of meer verstaan dat het probleem vooral in jouw hoofd zit. Ongeloof heerst.
  Verder is het zo dat de bron van lfg moeilijk te achterhalen valt, het lijkt zich in de muren te nestelen maar in welke richting men de hinderlijke bron moet gaan zoeken is onduidelijk. Misschien is het wel een resultante van verschillende bronnen.
  Zich individueel van een hindervrij plaatsje voorzien door middel van oordopjes, muren akoestisch isoleren is technisch niet haalbaar voor zover ik weet. Bassen zijn al nauwelijks te stoppen, nog lagere trillingen zijn familie van aardbevingen. Hoe hou je dat tegen? Je huis is geen huis meer indien iemand in het gezin de gevoeligheid heeft voor lfg. Aangezien de gevoeligheid enkel maar toeneemt is verhuizen binnen Vlaanderen zelfs géén garantie om aan de “diepe brom” te ontkomen die allerlei van de verontrustende gewaarwordingen die dokter Goethals vermeld veroorzaakt.
  In Nederland heerst hetzelfde probleem, daar is via samenspraak op fora al heel wat meer erkenning en studie omtrent dit probleem.
  Zelf hoor ik géén lfg. Om de hinder leren te begrijpen stuitte ik bij het zoeken op internet op een gegeven moment op een patentaanvraag: het betrof een proper alternatief voor het waterkanon of traangas of politie met helm schild en wapenstok. Bestook een wild betogende menigte met boxen die lfg produceren en de deelnemers vallen gewoon neer en zijn tijdelijk immobiel. De patentaanvrager moet er behoorlijk zeker van zijn dat dit werkt én niet alleen voor enkelingen.
  Laag frequent geluid dus daar wou ik extra aandacht op. Vooral omdat diegenen die er persoonlijk last van hebben door anderen en soms zelfs door zichzelf (in vertwijfeling) worden gezien alsof het probleem louter in hun hoofd zit. Zouden zij als de kanaries in de mijnschacht kunnen zijn? Of zou het voor anderen geen bal uitmaken? Dat laatste geloof ik dan weer niet.

Geef een reactie