Jong Groen is de jongeren-organisatie van de Vlaamse groenen.

De vennootschapsbelasting vraagt een billijke bijdrage voor de overheidsdiensten en -infrastructuur waarvan deze vennootschappen gebruik maken. Deze belasting wordt geheven op gerealiseerde winsten; normaal gezien dragen de sterkste schouders dus de grootste lasten.

De voorbije decennia rees het probleem dat enkele nieuwe fiscale gunstregimes het heel wat makkelijker maakten om winsten boekhoudkundig zwaar te manipuleren. Sterker nog, door deze fiscale voordelen slaagt een kransje van de meest kapitaalkrachtige bedrijven er in hun billijke fiscale bijdrage bijna volledig te ontlopen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de website immo.be het voorbije jaar zowat het achtvoudige aan vennootschapsbelasting betaalde van de staalreus Arcelor-Mittal. Colruyt betaalde zelfs het driehonderdvoudige. Als we willen dat bedrijven en vennootschappen bijdragen naar draagkracht, moeten we paal en perk stellen aan het huidige regime van fiscale voordelen.

Dit wil Jong Groen bekomen door de gewone intrestaftrek en de notionele intrestaftrek budget-neutraal af te schaffen.

“Jong Groen wil bedrijven lokaal verankeren. Niet meer door uit te blinken in fiscale stimuli met alle bijhorende nadelen, maar door uit te blinken in scholing, infrastructuur en samenwerking. We willen het belastinggeld dat nu verloren gaat aan deze fiscale gunstregimes investeren in duurzame, constructieve en unieke zaken. Enerzijds geeft dit zekerheid aan de overheid, omdat ze geen risico loopt om plots overboden te worden door een andere regering. Anderzijds biedt dit zekerheid aan bedrijven die weten dat zelfs als de overheidsinvestering (tijdelijk) vermindert of zelfs ophoudt, het voordeel blijft voortbestaan. Bijgevolg zullen bedrijven meer interesse tonen om duurzaam te investeren in ons land.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#91 – Jong Groen – De weg uit de fiscale jungle voor bedrijven

Share →

2 Responses to Jong Groen – De weg uit de fiscale jungle voor bedrijven

  1. rik franck zegt:

    notionele intrest moet hervormd worden, niet afgeschaft: voor een aantal kmo’s is het beter dat ze de eigen middelen gebruiken ( en daar fiscaal voor beloond worden) dan dat ze met dure dure leningen banken rijk maken,een aanpassing in die zin dat tewerkstelling of investering een norm kan zijn om te genieten van die notionele intrest.
    misschien moet ook onderzocht worden in welke mate een een soort van minimum-belasting moet opgelegd worden: een verrekenbare ( dwz bij winst geldt dit als een voorheffing op de te betalen belasting) maar niet terugbetaalbare ( bij verlies is men die belasting kwijt) voorheffing. dit zou een aantal managements vennootschappen en slapende of oneigenlijke vennootschappen ( naar schatting toch zo’n 30 %) aanzienlijk verminderen, waardoor veel administratie wegvalt en de taxatie-agenten zich kunnen bezighouden met hun core-business, nl het controleren van vennootschappen.
    en ook hier geldt het principe dat ook in de tekst verwoord wordt: een vereenvoudiging van de vele aftrekregels is noodzakelijk

  2. Van Eenoo Nancy zegt:

    Ik vind het een heel goed idee om bedrijven lokaal te gaan verankeren en belonen voor investeringen in lokale initiatieven want veel verenigingen hebben het moeilijk om rond te komen en de eenzaamheid in onze samenleving is nu al zo groot!

Geef een reactie