Femma, vereniging voor vrouwen.

‘Alle vrouwen moeten voltijds aan de slag’ , vindt minister Monica De Coninck. Maar wat is voltijds? ‘In België leeft de overtuiging dat een mannelijke loopbaan een voltijdse loopbaan is. Durven we te denken aan een leidinggevende die vier vijfde werkt?’, opperde hoogleraar Veerle Draulans onlangs in Knack.

Femma wel. Voor ons draait het ‘nieuwe voltijds’ rond 30 uren per week. Het is de spil van het evenwichtig en kwaliteitsvol combinatiemodel waar wij voor staan. Het is onze weg naar meer gendergelijkheid, privé maar ook in de publieke sfeer. Het is een model dat draait rond vrouw en man. Het is ook de manier om op een ontspannen manier langer te werken, loopbanen beter te herverdelen over de actieve levensjaren en ervoor te zorgen dat mensen niet voortijdig opgebrand zijn.

Ons combinatiemodel past in ‘het nieuwe sociaal contract’ waartoe hoogleraar Ingrid Robeyns oproept. Een sociaal contract dat professionele (betaalde) en sociale (onbetaalde) arbeid centraal stelt. Een contract dat mantelzorg, vrijwilligerswerk en het opvoeden van kinderen even maatschappelijk belangrijk acht als het betaald produceren van goederen en diensten.

“Als het spitsuur van het leven meer ontspannen verloopt, zullen we ook minder snel opgebrand zijn. Doorwerken tot 65 jaar, of zelfs langer, wordt dan voor veel mensen meer haalbaar. Carrières worden immers beter verdeeld over de beroepsactieve leeftijd. We werken niet minder maar anders. Ons welzijnsniveau stijgt want we zullen minder gezondheidsklachten en meer tijdssoevereiniteit hebben. Mensen besteden tijdens kortere werkweken hun tijd ook efficiënter.”

Lees hier de volledige nota: Impuls#78 – Femma – Het nieuwe voltijds draait rond 30 uren

 

Tagged with →  
Share →

3 Responses to Femma – Het nieuwe voltijds draait rond 30 uren

  1. Hedwig Weijts zegt:

    Misschien zou het ook ten goede komen van ,meer kwaliteitsvolle jobs voor iedereen, en hierdoor de werkloosheidcijfers omlaag halen ipv omhoog.

  2. Freddy De Preter zegt:

    Werk in Vlaanderen beter herverdelen tussen jong en minder jong, maar ook op wereldvlak te bekijken. Door globalisering delocaliseren bedrijven. Dat is een bedreiging voor de ‘voltijdse’ tewerkstellingsgraad die we hier nastreven, maar zo wordt ook tewerkstelling elders gestimuleerd en wordt een eerlijker verdelende globale economie mogelijk.

  3. […] Femma, vereniging voor vrouwen. 'Alle vrouwen moeten voltijds aan de slag' , vindt minister Monica De Coninck. Maar wat is voltijds? 'In België leeft de overtuiging dat een mannelijke loopbaan een voltijdse loopbaan is.  […]

Geef een reactie