Erik Grietens is beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, de koepel van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen

In 2010 werden op Belgische wegen maar liefst 98 miljard autokilometers afgelegd en die afstand neemt nog elk jaar toe. Het vele autoverkeer in ons land zorgt voor te veel fijn stof in de lucht, smog in winter, ozonpieken in de zomer en te veel lawaai. Elke Vlaming verliest één gezond levensjaar door die luchtvervuiling en dat kost de samenleving handen vol geld.

Dit probleem oplossen vraagt om een beleid dat het totale volume aan autoverkeer terugdringt. Daarvoor zijn financiële en fiscale prikkels noodzakelijk, die de externe kosten van autoverkeer doorrekenen aan de gebruiker, bv. door bedrijfswagens aan te pakken, een slimme kilometerheffing in te voeren of verkeersbelastingen te vergroenen. Daarnaast is een ruimtelijk beleid nodig dat veel sterker inzet op kernversterking. Ook daarvoor zijn nieuwe financiële instrumenten een noodzaak. Door Vlaanderen verder te laten verkavelen, nieuwe wegen aan te leggen en in te zetten op het aantrekken van nieuwe logistieke activiteiten, zorgt de Vlaamse regering net voor een toename van het transportvolume en de bijhorende luchtvervuiling.

“In het tweejaarlijkse rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over België, staat te lezen dat een kilometerheffing de files in ons land kan oplossen. Volgens de Oeso is mobiliteit in België gewoon te goedkoop, vooral in de spitsuren. Onder meer door het systeem van bedrijfswagens worden mensen niet aangespoord om dichter bij het werk te gaan wonen, wat de verkeersknoop in de hand werkt, aldus de Oeso.

Een kilometerheffing zet de principes ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk om. Door te betalen per afgelegde kilometer – met hogere tarieven in de spits en voor meer vervuilende wagens – zullen mensen rationeler omgaan met mobiliteit. Er zal minder met de auto gereden worden, sneller gezocht worden naar alternatieven, minder in de spits gereden worden en sneller overgestapt worden naar een milieuvriendelijke wagen. Wie veel met de auto rijdt en daardoor externe kosten afwentelt op de samenleving, zal meer betalen dan vandaag. Wie weinig de auto gebruikt zal minder betalen. Een kilometerheffing zorgt voor een eerlijker fiscaliteit en een efficiënter en duurzamer mobiliteitssysteem.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#82 – Erik Grietens – Verkeer, luchtvervuiling en gezondheid

Share →

Geef een reactie