Prof. dr. Dirk Avonts, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent.

Propere lucht, stilte overdag, rustige nachten en groen rondom dragen actief bij tot een lang en gezond leven. Maar niet iedereen kan vrij kiezen voor een kwaliteitsvolle, gezonde woon- en leefomgeving. Mensen met een laag inkomen, chronisch zieken, en andere kwetsbare groepen kunnen niet anders dan zich vestigen in woongebieden met ongunstige milieufactoren. Wie in de nabijheid van druk verkeer woont, ademt teveel fijn stof in, wordt geplaagd door geluidsoverlast, heeft slaapstoornissen door nachtlawaai en heeft een gebrek aan groene stimuli voor een gezonde mentale conditie.

Een doordacht en duurzaam ecologisch beleid heeft een sociale dimensie. Want net de zwaksten
in de samenleving zijn het meest gevoelig voor de negatieve impact van ongunstige
milieufactoren; en hebben tevens het meeste baat met beleidsinitiatieven die overlast
verminderen zoals luchtvervuiling door druk verkeer.

Laat ons die sociale dimensie meenemen in het leggen van prioriteiten.

Lees hier de volledige nota: impuls#3 – Dirk Avonts – Opkomen voor een gezond leefmilieu is een sociale strijd

Tagged with →  
Share →

One Response to Dirk Avonts – Opkomen voor een gezond leefmilieu is een sociale strijd

  1. Stefaan Colpaert zegt:

    Voor de tijd van de statines (cholesterolremmers) wisten we als artsen dat de kans op acuut myocardinfarct een verband had met deelname aan het verkeer binnen de vier uur voor het hartinfarct.
    Er zijn ook studies die aantonen dat het innemen van een Engells ontbijt gecorreleerd is met een ontstekingsreactie van de haltstagaders.
    Andere voorbeelden zijn legio/
    Over het algemeen kun je stellen dat we maar best in het ons voorgestelde industriëel model even verder kijken dan de opgepoetste voorgevel ervan. Dat is niet enkel luxe, het noopt ook tot aanpassen van datzelfde industriëel model en z’n exponenten. Aldus gekoppeld is sociale ontvoogding ook een technologische (in deze tijdsgeest) en prijsbeheersingstrijd.

Geef een reactie