SV_onderwijscongres 2011_14Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 organiseert Groen het Impulscongres in Brugge. Een  weekend lang zullen leden en externen debatteren over 4 centrale thema’s: fiscaliteit, werk en ondernemen, loopbanen en klimaat en gezondheid.

Dit congres zal een impuls zijn van hoop en perspectief, een impuls aan hervormingen en nieuwe ideeën voor een duurzame relance.

Heel bewust zet Groen een participatief traject op in de aanloop naar het congres. Deze website vormt het digitaal knooppunt van de input die zijn weg zal vinden naar de congresteksten.

Verschillende deskundigen leveren – onafhankelijk van Groen en in eigen naam – een voorzet voor het congres. Kom geregeld langs, want tot aan de zomer formuleren zij hun ideeën, voorstellen en standpunten in de vorm van een korte tekst en met een bijhorende, meer uitgebreide impulsnota.

Daarnaast is er ruimte voor uw persoonlijke bijdrage aan het socio-economisch congres. Op een interactieve pagina nodigen we iedereen uit om rond de vier thema’s voorstellen te lanceren en de voorstellen van anderen te beoordelen. Inspireren en laten inspireren is het motto.

Wij nodigen u uit om onze partij mee in beweging te zetten en deel te nemen aan het debat.

Hartelijk dank!

Elke Van den Brandt en Kristof Calvo, congresvoorzitters

elkekristof