Victor Dauginet is een advocaat gespecialiseerd in rechtszekerheid binnen de fiscaliteit. Hij doceert ook aan de Fiscale Hogeschool en de Universiteit Antwerpen

In deze korte maar heldere bijdrage opent de auteur met een opsomming van allerhande fenomenen die onze fiscaliteit nodeloos complex maken. Hij geeft daarna kort aan wat de gevolgen zijn van deze complexiteit en vervolgt daarop zijn betoog met enkele concrete richtlijnen voor een vereenvoudigde fiscaliteit. Tot slot schetst de tekst kort de problematiek van door- en afwenteling van fiscale druk, een fenomeen dat al te vaak over het hoofd wordt gezien bij het ontwikkelen van fiscaal beleid.

De complexiteit binnen de Belgische fiscaliteit heeft vele gezichten. Bijvoorbeeld het lachwekkend verschil in wetgeving ten aanzien van successierechten tussen de verschillende gewesten waardoor men aan “sterfshopping” moet doen. Als je laatst woonde in Vlaanderen, betalen je te verre erfgenamen of legatarissen 65 %, in Brussel 80 % en in Wallonië 90 %. Tenzij je natuurlijk een “stichting in het leven roept die je moet afschaffen onder druk van de media.

Lees hier de volledige nota: Impuls#61 – Victor Dauginet – De complexiteit van de Belgische fiscale wetgeving

Share →

Geef een reactie