Yves Jorens, professor Europees sociaal recht aan de Universiteit Gent.

De Europese migratie kent sinds het ontstaan van de Europese Unie verschillende gedaanten. Geconcipieerd als een economische migratie op zoek naar werk waarbij personen zich definitief gingen integreren in hun nieuwe land, ontwikkelde de pan-Europese arbeidsmarkt zich tot een Unie waarbij personen zich vaak enkel voor korte duur naar het buitenland begeven in het kader van de dienstverrichting door hun werkgever. Deze nieuwe vormen van migratie hebben echter ook geleid tot een zeker gevoel van onbehagen waarbij het spook van sociale dumping opdaagt. De laatste tijd doet zich echter ook nog een andere vorm van  migratie voor, dewelke men eerder als sociale migratie dan als economische migratie kan omschrijven.  Ook hier doet zich de noodzaak voor  van een gezamenlijk Europees optreden dat oog heeft voor de handhaving van de bestaande voorschriften ! Zonder dit optreden loopt het Europese verhaal immers gevaar.

Er is nood aan Europees overleg , want anders doet zich het gevaar voor dat de Europese migratie als de zo geloofde pijler van de Europese structuur , net het vertrouwen in het Europees verhaal in gevaar brengt!

Lees de volledige impulsnota hier: Impuls#80 – Yves Jorens – Van economische naar sociale migratie

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie