Toon Vandyck studeerde in 2009 af aan de KULeuven als Handelsingenieur. Momenteel werkt hij een doctoraat af onder begeleiding van Prof. Stef Proost rond het thema energie- en mobiliteitsbeleid in een federale staat.

In vergelijking met andere Europese landen zijn de lasten op arbeid bijzonder hoog in België, terwijl milieubelastingen aan de lage kant zijn. Daarom lijkt het voor sommigen vanzelfsprekend dat een verschuiving van de lasten op arbeid naar vervuiling of energiegebruik een positief effect zal hebben voor zowel de competitiviteit als voor het milieu.
Deze bijdrage is een samenvatting van een uitgebreider onderzoek over de effecten van energiebelastingen in België. Een vergroening van de fiscaliteit kan jobs creëren en het gemiddelde loon doen stijgen. De effecten zijn sterk afhankelijk van hoe de bijkomende belastingopbrengst gebruikt wordt.
Wanneer de lasten op arbeid verlaagd worden, kan de uitstoot van CO2 verminderd worden zonder dat het Belgische productieniveau daalt. In Wallonië gaan er echter jobs verloren. Bovendien is deze hervorming licht regressief, al zijn de herverdelingseffecten beperkter dan vaak gesteld wordt.

“Wanneer de extra opbrengsten van accijnzen aangewend worden om de lasten op arbeid te verlagen krijgen we een ander beeld. Productie en werkgelegenheid in Brussel en Vlaanderen stijgt. Echter, voor Wallonië is dit niet het geval. De energie-intensieve industrieën, voor wie de energiebelastingen een zwaardere last vormen, zijn relatief belangrijk in de Waalse regio. Dat verklaart waarom er in het zuidelijke deel van het land ook in dit scenario jobs verloren gaan. Door de verschuiving van de lasten op arbeid naar energie wordt het aantrekkelijker om mensen aan te werven. Globaal genomen stijgt daardoor de werkgelegenheid en het gemiddelde loon in België. “

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#81- Toon Vandyck – Efficiëntie en herverdelingsaspecten van een groene fiscaliteit

Share →

Geef een reactie