Tony Van Der Steen, Ombudsman Pensioenen.

Er gaapt een kloof tussen het aantal 65-plussers met een inkomen onder de armoedegrens en het aantal 65-plussers dat een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangt. De IGO is een (aanvullende) bijstandsuitkering waarop 65-plussers recht hebben als ze onvoldoende financiële middelen hebben. De kloof doet vermoeden dat niet alle personen die in aanmerking komen voor een IGO-uitkering deze ook aanvragen. Er wordt inderdaad niet systematisch onderzocht of personen met een laag pensioen ook recht hebben op een IGO, ook niet als hun gezins- of inkomenssituatie verandert. De Ombudsman Pensioenen stelt daarom voor dat de pensioendienst om de vijf jaar automatisch onderzoekt of een gepensioneerde met een laag pensioen ook recht heeft op een IGO-uitkering. Zo wordt de dienstverlening door de overheid beter toegankelijk voor de meest kwetsbare personen.

“De vraag rijst dan ook hoe de 65-plussers die in armoede verkeren kunnen alert gemaakt worden op het feit dat ze vermoedelijk aanspraak maken op de IGO.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#27 – Tony Van Der Steen – Automatische rechtentoekenning voor ouderen met laag pensioen

Tagged with →  
Share →

2 Responses to Tony Van Der Steen – Automatische rechtentoekenning voor ouderen met laag pensioen

  1. Sammy zegt:

    Mijn moeder ontvangt een IGO. BIj de begeleidende brief die ze ontving om haar aanvraag hierover te doen stond vermeld dat ze indien ze het land verliet haar recht op IGO verloor. Dus in feite kan zij nooit op reis. Dit is een dsicriminerende voorwaarde en stel ook voor dat die verdwijnt.

  2. Dag Sammy, een IGO-rechthebbende kan in het buitenland verblijven, zij het beperkt tot 30 dagen per jaar. In de geplande hervorming van de IGO door Alexander De Croo blijft deze voorwaarde gelden.

Geef een reactie