Bij een aantal voorstellen heeft de studiedienst extra toelichting voorzien.

>> Deze aanvullende info is te vinden in dit pdf bestand.

Overzicht toelichtingen

Thema Fiscaliteit

Visietekst, toelichting bij lijn 112.

1. De lasten op arbeid gevoelig verlagen

3. invoeren van een vermogensrendementsheffing

5. Harmoniseren bestaande vermogensfiscaliteit

6. Invoeren van een ongelijkheidsindex

19. Geen cashtransacties in fraudegevoelige sectoren

Thema Loopbanen

1. Elke vijf jaar extern loopbaanadvies voor elke werkende

2. Werkgevers ondersteunen voor modern loopbaanbeleid

3. Het werkvermogen van werknemers staat centraal

4. De opwaardering van het jaarlijkse functioneringsgesprek

5. CAO’s gaan over slimmer werken

6. Kortere loonschalen

7. Vijf dagen opleiding per jaar voor alle werknemers

10. Naar een volwaardige zorgverzekering

11. Versterking zorgverlofstelsel

12. Hervorming tijdskrediet

13. Eerst werkbaarheid, landingsbanen als uitzondering

15. Een wettelijk supplement per gewerkt jaar

18. Eerste, tweede en derde pijler

19. Vervang pensioenleeftijd door loopbaanduur

21. Kinderen uit hetzelfde gezin zijn evenveel waard

Thema Ondernemen en Werk

1. Toprunnersmodel scherpt eisen voor milieuvriendelijke technologieën en producten aan

4. Een innovatiebeleid gericht op duurzaamheid, het eigen industrieel potentieel en KMO’s

5. Een duurzame energie- en grondstoffennorm

13. Ingebouwde veroudering tegengaan

14. Investeren van slapend spaargeld

15. Energiezuinige woningen voor iedereen

18. Vlaams distributienetbedrijf zorgt voor een moderne en toekomstgerichte energie-infrastructuur

24. Alle jongeren krijgen aan het eind van hun studie een stageplaats

25. Doelgroepenbeleid vereenvoudigen

28. Afstemming van de knelpuntberoepen op de reële arbeidsmigratie

Thema Klimaat en Gezondheid

1. Een sturend en doelmatig klimaatbeleid maakt gebruik van een klimaatbegroting

3. Door ingrijpende hervormingen geven we het Europees emissiehandelssysteem (ETS) een toekomst

7. We gaan voor betere Europese normen voor CO2 bij nieuwe voertuigen tegen 2020

10. We vormen de voordelen voor bedrijfswagens om tot een flexibel mobiliteitsbudget

11. Een wettelijk kader voor lage-emissiezones (LEZ) is nodig

23. Het principe van fysisch-chemische hygiëne moet ingang vinden in de maatschappij

One Response to Toelichtingen bij de congresteksten

 1. Ronan Christiaens zegt:

  • Mobilitiet Probleem in Vlaanderen.
  • Problemen met buurtwegen

  • 1)Mobiliteit voor de Noordrand.

  • Nieuw voetbalstadion en mobiliteit ?
  Gezien de hype rond de rode duivels en het mogelijk deelnemen van Belgie als organisator aan het Europees kampioenschap voetbal , is de denkpiste over het al dan niet bouwen van een nieuwe voetbal tempel in overweging te nemen. Maar of parking C hier de beste plaats voor is ??
  Het gaat hier tenslotte niet enkel over het mobiliteit probleem om dit nieuwe stadion te bereiken aangezien er hier +- 70 evenementen gepland worden per jaar, het gaat hier wat mobiliteit betreft om veel meer.
  Er is de voorziene inplanting van Uplace , het winkel en wooncentrum NEOS op de Heizel en nog een ander groot winkelcentrum in de rand rond Brussel .Hierdoor zal het verkeersinfarct in de noordrand op de A12 enkel worden vergroot, en gaat een verbreding van de Brusselse ring hier niet veel aan verhelpen aangezien de toegangswegen zoals A12 wat capaciteit betreft dezelfde zullen blijven in de toekomst .
  • Of schuilt er hier nog een addertje onder het gras bij de Vlaamse en Brusselse regeringen om ook deze toegangsweg tot de Brusselse rand in de toekomst te verbreden?
  Het gaat hem hier wat mobiliteit en ontsluiting aangaat niet enkel om wat zich op en rond de Heizel vlakte en Grimbergen afspeelt . Er zijn ook nog de voorziene inplantingen van grote industrie terreinen in en om de rand van Willebroek , Londerzeel en Westrode, en in de toekomst misschien ook wel Ramsdonk, waar als de ontsluiting van de kanaal zone met de A12 wordt goedgekeurd er aan beide zijde van deze ontsluiting bedrijfszones zullen worden ingeplant.
  Al deze industrie terreinen moeten hun ontsluiting vinden via A 12 dit bovenop de ontsluitingen van de winkelcentra en het nieuwe voetbalstadion in de noordrand van Brussel.
  Ik weet niet of onze Vlaamse en Brusselse regeringen goed beseffen wat voor een impact dit alles zal hebben op de leefbaarheid en gezondheid voor de bewoners en hun kinderen van de noordrand tot Antwerpen?
  Als bewoner van Kapelle-op-den-Bos ben ik hierover zeer ongerust wat de toekomst ons nog zal brengen, en zou graag als bewoner en betrokken partij tijdig worden geinformeerd en een zekere inspraak krijgen over de plannen die Vlaanderen en Brussel nog heeft met onze Noordrand aangezien dit alles zich afspeelt in mijn achtertuin.
  Er is veel meer dan een taal kwestie in Vlaanderen , hier gaat het in de eerste plaats om de leefbaarheid van onze bewoners , kinderen en kleinkinderen.

  2) Buurtwegen en hun problematiek.

  Als fervent wandelaar en parcours meester van een plaatselijke wandelvereniging ben ik mij gedurende een aantal jaren gaan toespitsen op onze buurtwegen en hun problemen,en wordt hierin gesteund door Groen Kapelle -op-den-Bos.
  En toch zien we ook hier in onze gemeente nog altijd te veel buurtwegen verdwijnen of afgesloten worden door overheid bedrijven als Infrabel en groot grond bezitters ,en dit in samen werking en onder het toeziend oog van het gemeentebestuur die het spelletje hier politiek heel hard spelen en dit niet enkel in onze gemeente.
  Mijn vraag is kan men hier vanuit kan Groen nationaal of vanuit Vlaanderen een voorstel doen om paal en perk te stellen aan deze problematiek en alle gemeente er op wijzen om de wet op de buurtwegen correct na te leven. Want dit is het grote probleem de wet bestaat maar wordt steevast door heel wat gemeenten met de voeten getreden.

  Ook zou men eens moeten bekijken of het echt nodig is dat Infrabel te pas en te onpas overwegen en ondertunnelingen afschaft. Hierdoor dienen trage wegen te worden afgeschaft of verlegd over kilometers afstand zodanig dat de trage weggebruikers onnodige omwegen moeten overbruggen langs drukke autowegen om hun weg verder te zetten.
  Infrabel doet dit onder het moto van de veiligheid , dit is allang achterhaald.
  Er is al meermaals bewezen dat de meeste ongevallen aan over wegen gebeuren waar er autoverkeer is, en in veel minder mate waar overwegen worden gebruikt door wandelaars of fietsers .
  Heel wat van onze buurtwegen verdienen heel wat meer aandacht aangezien zij kunnen bijdrage tot het oplossen van een aantal van onze mobiliteit en fietsproblemen in Vlaanderen.
  Hele wat buurtwegen kunnen voorzien in een aantal functionele fietsverbindingen om dorpskernen te verbinden,en bedrijf terreinen te bereiken.

  Met vriendelijke groeten
  Ronan Christiaens
  Lid Groen
  Kapelle-op-den-Bos.

Geef een reactie