Thijs Van de Graaf, post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen, UGent.

Sinds de hausse in de niet-conventionele gaswinning in de Verenigde Staten is er een wereldwijde hype ontstaan rond schaliegas en andere niet-conventionele gasproductie. Moet België mee op de kar springen? Deze nota betoogt van niet. België heeft géén schalie- of steenkoolgas nodig. Het zal ons niet onafhankelijk maken van het buitenland qua energievoorziening en het zal niet leiden tot aanzienlijke nieuwe staatsinkomsten of extra tewerkstelling.

Niet-conventioneel aardgas is geen vorm van groene energie maar een fossiele brandstof met een nog altijd grote CO2-afdruk. Gezien de beperkte wereldwijde quota van resterende CO2 emissies is het veiliger om conventioneel aardgas te gebruiken als transitiebrandstof, aangezien daar minder risico’s aan verbonden zijn: contaminatie van de waterhuishouding, onvakkundige verwerking van de geproduceerde toxische stoffen, industrialisering van groene regio’s en methaanlekken zijn enkele van de meest voorkomende milieurisico’s en problemen die geassocieerd worden met niet-conventionele gaswinning.

De niet-conventionele gassector kan onnodige concurrentie opleveren voor de hernieuwbare energiesector, ook al kan aardgas een nuttige functie vervullen als back-up in de elektriciteitssector voor de fluctuerende wind- en zonne-energie. Er is nood aan een geïnformeerd maatschappelijk en politiek debat over de (on)wenselijkheid van niet-conventionele gaswinning in België.

Lees hier de volledige nota: impuls#14 – Thijs Van de Graaf – Heeft België schaligas nodig

Share →

4 Responses to Thijs Van de Graaf – Heeft België schaliegas nodig?

  1. Emmanuel Aguirre y Otegui zegt:

    Mooi onderbouwd betoog van de Heer Van de Graaf. We moeten hier zeer waakzaam zijn want de milieu- en veiligheidsrisico’s zijn niet te onderschatten, maar worden door de industrie geminimaliseerd.

  2. Een “klassieke” analyse uit de hoek van de “groene lobby”, dat soms een loopje neemt met de realiteit (bv. serieuze aardschokken, het icoon van het brandende kraantjeswater, …), maar terecht oproep tot open en breed maatschappelijke debat.
    Ik roep dan ook op dat Groen! dit debat dan ook zo snel mogelijk organiseert met experten van alle “strekkingen”.

  3. K Dirkx zegt:

    Feit is dat schaliegas ons wéér een excuus geeft om onder onze verantwoordelijkheden uit te geraken, namelijk dat we zuiniger moeten omspringen met energie!

  4. […] Lees de volledige nota voor het impulscongres van Groen hier. […]

Geef een reactie