Ronny Leenknegt, Socius.

Mensen leren dagelijks en dit in heel verschillende contexten. Mensen begeven zich voortdurend in diverse levenssferen – het gezin, de werkvloer, de wijk, de vriendenkring – of zijn actief als vrijwilliger, en in elk van deze omgevingen bouwen zij competenties op. Dit betekent dat ze kennis verwerven, vaardigheden aanleren en hun attitudes vormgeven. Competenties waarvan ze zich misschien niet zo direct bewust zijn, maar die er toch zijn en in hun leven actief doorwerken. Competenties die ze misschien niet onmiddellijk kunnen inzetten maar later van pas komen. Competenties zijn ook in verschillende contexten inzetbaar. Competenties die vrijwilligers verwerven in hun engagement onder andere in verenigingen blijken heel nuttig te zijn op de werkvloer. Tijdens vormingen en in het vrijetijdsleren ontwikkelen mensen competenties om zich als actieve burgers op maatschappelijke thema’s te engageren. Daarom het voorstel om competenties waar en wanneer die ook verworven zijn, zichtbaar te maken, te documenteren en te archiveren in portfolio’s. Inzicht verwerven in de eigen competenties maakt mensen sterker en zelfbewuster en stimuleert hen tot meer leren, ongeacht waar ze die competenties verworven hebben of effectief zullen inzetten.

Lees de volledige impulsnota hier: Impuls#97 – Ronny Leenknegt – Competenties van mensen zichtbaar maken en waarderen

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie