Mark Keppens, senior-adviseur verkeer en mobiliteit voor ARCADIS Belgium.

Verhandelbare brandstofrechten kunnen attractief zijn voor het reguleren van de transportmarkt op een manier die tegemoetkomt aan markteconomische, ecologische en sociale verzuchtingen. Er wordt een hoeveelheidbeperking vastgelegd waarbinnen de markt kan werken, maar die wel overeenstemt met de beleidsdoelstelling die dus per definitie gehaald wordt.  Ten tweede is het rechtensysteem efficiënt. De prijs voor verhandelbare brandstofrechten wordt immers bepaald door de markt en weerspiegelt dan ook het (marginale) voordeel van de consument bij het verbruiken van brandstof. Met rechten worden de mensen met een duurzaam mobiliteitsgedrag echt beloond: ze krijgen geld als ze weinig verbruiken. Het systeem is ook sociaal rechtvaardig omdat iedere burger een gratis basispakket verhandelbare brandstofrechten ontvangt.

Gelet op de fundamentele rol die mobiliteit speelt in ons dagdagelijkse leven, verdienen de herverdelende gevolgen van verhandelbare brandstofrechten ruime aandacht. In het systeem van verhandelbare brandstofrechten is er een transfer van financiële voordelen van die burgers die het meest vervuilen, naar diegenen die minder vervuilen.

Het is met ander woorden een manier om basismobiliteit te garanderen.

Lees hier de volledige nota: impuls#9 – Mark Keppens – Mobiliteit organiseren via verhandelbare brandstofrechten

Tagged with →  
Share →

One Response to Mark Keppens – Mobiliteit organiseren via verhandelbare brandstofrechten

  1. Dit systeem is socialer dan accijnsverhogingen en je kan er de opwarming van de aarde efficiënt mee bestrijden. Ik heb het gesteund!

Geef een reactie