Mieke Vogels, Vlaams parlementslid en senator voor Groen, van 1999-2003 Vlaams Minister van welzijn en gezondheid

De overheid kiest resoluut voor activering. Meer mensen moeten langer werken. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat de verzorgingsstaat tegen zijn grenzen botst. Steeds langer wordende wachtlijsten in de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg tonen dit overduidelijk aan. De politiek lijkt de handdoek in de ring te
gooien. Het is niet wenselijk, niet haalbaar en niet betaalbaar om alle zorgtaken te professionaliseren. Een nieuw model wordt geruisloos geïntroduceerd: de vermaatschappelijking van de zorg. Spoort dit wel met een beleid dat kiest voor activering?

“Een volwaardig ‘zorgverzekeringssysteem’ moet uitgebouwd worden. Dit verzekeringssysteem betaalt een zorgpremie uit aan wie er voor kiest om gedurende een bepaalde periode zorg te verlenen.”

Lees hier de volledige nota: Impuls#25 – Mieke Vogels – Activering niet zonder uitgebouwde verzorgingsstaat

Tagged with →  
Share →

3 Responses to Mieke Vogels – Activering niet zonder goed uitgebouwde verzorgingsstaat

 1. André zegt:

  Op momenten worden ouderen, die zich zelf niet meer kunnen verzorgen bijna verplicht om naar een zorghuis te gaan. Wat voor de meeste van deze personen niet meer betaald kan worden. Als we de rekening maken van een gepensioneerde persoon die niet aan pensioensparen heeft kunnen doen in het verleden, of waar geen pensioenverzekering voor bestaat, kunnen ze dit niet betalen. Daardoor zijn ze verplicht om thuis te blijven wonen en verzorgt te worden door ofwel de naaste familie(kinderen) die het op hun beurt niet aankunnen omdat ze verplicht dienen werken te gaan om niet in de armoede terrecht te komen. Vooral zou er eens werk moeten gemaakt worden dat mensen die hulpbehoevend worden door een plaatselijke maatschappelijk assistente op de hoogte worden gebracht van wat de mogelijkheid is van thuis verzorging en wat voor hen wel betaalbaar is.Nu wordt het meestal een heen en weer geloop van de kinderen of de echtgenoot(echtgenote) om alles zelf te belopen, waar ze dan nog eens te maken krijgen met een hoop aan formulieren waar ze meestal zelf nog niet aan uit komen.Van het ogenblik dat een persoon erkend wordt als zorgbehoevende of mindervalide wordt zou dat allemaal automatisch voor hen moeten geregeld worden. De dossier die meestal door Brussel goed gekeurd dient te worden zou automatisch naar de ocmw’s moeten doorgegeven worden zodat deze op hun beurt de juiste formulieren en thuis hulp kunnen opstarten.

 2. Mieke Vogels zegt:

  André
  Bedankt voor jouw reactie. Ouderen die hun zorg niet kunnen betalen kunnen altijd terecht bij het OCMW. Zo betaalt het OCMW het deel van de rusthuisfactuur dat iemand met een te klein pensioen niet kan betalen. Dit lost natuurlijk niet alles op. Het OCMW kan immers de kinderen en kleinkinderen aanspreken om deze som aan het OCMW terug te betalen. Dat maakt dat heel wat ouderen niet naar een rusthuis willen omdat ze hun kinderen niet met de kosten willen opzadelen. Dit is trouwens een erg onrechtvaardig systeem, mensen die weinig verdienen kunnen hun kinderen al geen erfenis nalaten en bovenop moeten die kinderen nog betalen voor de opvang van hun ouders. Zo blijven arme families arm en worden rijke families rijker. Daarom dat ik pleit voor het verder uitbouwen van de zorgverzekering. Iedereen spaart voor zijn oude dag en betaalt jaarlijks een inkomengebonden bijdrage. Als hij later zorg nodig heeft betaalt de zorgverzekering de factuur (een beetje zoals hij de ziekteverzekering).
  Ik geef je groot gelijk wanneer je zegt dat de Organisatie van de hele zorg heel ondoorzichtig is en dat mensen op zoek moeten naar hoe ze kunnen geholpen worden. Ik pleit voor de verdere uitbouw van de lokale dienstencentra. In elke buurt moet er zo’n centrum zijn waar alle mensen uit de buurt terecht kunnen met alle vragen over zorg.

 3. André zegt:

  Bedankt Mieke voor de reactie, bij deze wil ik er nog aan toe voegen dat als iemand aanklopt bij zijn ziekenfonds om te melden dat er een probleem is, vind ik dat ze vandaar uit moeten kunnen verder geholpen worden en/of doorverwezen naar de plaatselijke ocmw’s die alle hulp die er kan verkregen worden met de daaraan gekoppelde prijzen en eventueel een onderzoek naar de beschikbare financiele middelen. Vele alleenstaande ouderen hebben hun eigendommen al verkocht om in een appartementje hun leven zo goed mogelijk verder te zetten, dus over een eventuele erfenis hoeven ze hun dan ook al geen zorgen te maken.

Geef een reactie