Prof. dr. Michel Vandenbroeck, docent Gezinspedagogiek Universiteit Gent

Zorgarbeid is per definitie arbeid voor hen die niet “rendabel” zijn:  jonge kinderen, ouderen en mensen met een beperking bijvoorbeeld. Toch groeit consensus om te investeren in de opvang van jonge kinderen, vanuit de logica dat deze investering later zal renderen. Deze logica gaat echter alleen op voor zover deze opvang ook voldoende kwaliteitsvol is. Daar zijn op dit moment in Vlaanderen nog enkele hordes voor te nemen. Bovendien verhogen drie onafwendbare evoluties de druk op het aantal beschikbare plaatsen in de kinderopvang: meer kinderen in arme wijken, minder grootouders met tijd, minder onthaalouders. Intussen dreigt het voortdurend hameren op “investeren” in “menselijk kapitaal”  dat moet “opbrengen” te suggereren dat sociale investeringen enkel zinvol zijn als ze economisch rendabel zijn. Heeft het argument van de menselijke waardigheid nog een plaats?

“Want er is niet zo iets als goedkope kinderopvang. Indien de kinderopvang de begroting weinig belast, dan belast ze minstens één van de drie andere partijen: de kinderen (omdat de kwaliteit er niet is), de ouders (omdat de kinderopvang te duur is- of de kinderbegeleiders (nefaste werkomstandigheden).”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#30 – Michel Vandenbroeck – Zorg voor zorgarbeid

Tagged with →  
Share →

One Response to Michel Vandenbroeck – Zorg voor zorgarbeid

  1. ludo delbon zegt:

    Ik zou meritocratie eerder als ‘ loon naar rendement’ vertalen. Als we werkelijk naar verdienste zouden betaald worden, zouden het juist de zorgverleners moeten zijn die het meest betaald worden. Want is dat niet juist het meest verdienstelijk werk? En vinden we niet juist daar de mensen die zich het meest, dikwijls zelfs belangeloos inzetten? Ik ben het eens met dit pleidooi voor kwaliteitsvolle kinderopvang. Wanneer steeds meer jongeren kiezen voor extremisme en terrorisme, duidt dat er niet op dat er in de opvang van die jongeren iets grondig mis is gegaan? En heeft iemand al eens de maatschappelijke kostprijs van de gevolgen daarvan uitgerekend? Alleen bewakingsbedrijven worden er beter van.

Geef een reactie