Mark Pecqueur, hoofd expertisecentrum duurzame brandstoffen Karel de Grote Hogeschool.

De mobiliteit van de toekomst is een mobiliteit die noch behept is met emissie-problemen noch een druk legt op zeldzame materialen. Bij voorkeur laat de overheid de keuze tussen technologieën over aan de markt. De opdracht van de overheid is het vastleggen van grenzen waarbinnen geopereerd dient te worden. Grenzen die duidelijk gesteld zijn bevorderen de ontwikkeling en groei van verschillende technologieën, allen vanuit hun eigen sterktes.
Alle vormen van steun, accijnzen of belastingen moeten gerelateerd zijn aan objectieve, onafhankelijke prestatie indicatoren die volledig los staan van de technologie op zich.

Lees hier de volledige impulsnota: impuls#104 – Mark Pecqueur – Naar een emissievrije mobiliteit

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie