Marc Leemans, Voorzitter ACV.

Een grondige bijsturing is nodig van de manier waarop de stijgende jeugdwerkloosheid aangepakt wordt. Tot voor kort werd dit probleem zelfs straal genegeerd in het Vlaamse beleidsdebat dat enkel de mantra over het langere werken kent. In plaats van bijkomende kansen te creëren voor werkloze jongeren, werd een beleid gevoerd dat werkloze jongeren broodroofde door hun wachttijd te verlengen én de uitkeringen te beperken in de duur. Marc Leemans pleit voor gepast antwoord op het probleem, en geeft een voorzet in vier delen.

Een, jongeren moeten de vruchten plukken van een globaal herstel van de werkgelegenheid. Een tax shift kan de loonlast naar beneden halen, en zorgen voor dit herstel.

Twee, laat ons het alternerend leren en werken herwaarderen.

Drie, laat ons in alle openheid bekijken hoe we jong en oud op de arbeidsmarkt beter kunnen matchen.

Vier, laat ons inhoud geven aan de Europese aanbeveling over de youth guarantee. Elke jongeren moet uitzicht krijgen op een volwaardig werk- of opleidingsaanbod, en aldus ingesloten worden op de arbeidsmarkt.

Lees de volledige nota via Impuls#53 – Marc Leemans – Een recht op werk of opleiding voor jonge werklozen.

Tagged with →  
Share →

One Response to Marc Leemans – Een recht op werk/opleiding voor jonge werklozen

 1. Jo Fobelets zegt:

  We moeten hierbij ook kijken naar het huidige activeringsbeleid , dat voor sommige groepen meer en meer een uitsluitingsbeleid aan het worden is.

  De VDAB volgt bepaalde groepen werkzoekenden op en begeleid hen op zoek naar werk of een opleiding. Als de VDAB het gevoel heeft dat de werkzoekende niet voldoende meewerkt kan de VDAB het dossier doorverwijzen naar de RVA die de werkzoekende verder opvolgt. Wanneer de ’facilitator’ van de RVA na het eerste gesprek besluit dat de werkloze onvoldoende inspanningen heeft geleverd, wordt een contract met verbintenissen en concrete acties opgesteld. Indien de beoordeling van de naleving van dit contract negatief uitvalt
  tijdens het tweede gesprek, krijgt de werkloze een beperkte sanctie , bv een tijdelijke ( al dan niet gedeeltelijke ) uitsluiting van werkloosheidsuitkering. Deze sancties komen bovenop de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, waardoor de uitkering nog verder onder de Europese armoedegrens zakt.

  We moeten vaststellen dat er bij relatief meer mensen uit kansengroepen een transmissie van het dossier van VDAB naar RVA plaatsvindt, met een verhoogde kans op schorsing als gevolg. Vooral laaggeschoolden hebben hogere transmissiekansen. Vaak zien we dat niet een gebrek aan motivatie, maar welzijnsgerelateerde problemen aan de grondslag liggen van de redenen van transmissie. Mensen in armoede bijvoorbeeld zijn soms minder communicatief, minder zelfzeker, of kunnen gewoon de regelgeving niet volgen en zijn daardoor minder in staat zich op een overtuigende manier te verdedigen. Het gevolg is niet zelden dat mensen hun werkloosheidsuitkering, en dus hun inkomen, verliezen.

  Uit rapporten van het Vlaams netwerk tegen Armoede en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting blijkt dat een deel van de gesanctioneerde personen zich wendt tot de OCMW’s , wat een extra druk legt op hen.

  Activering van mensen kan kansen bieden voor iedereen op voorwaarde dat deze activering vertrekt vanuit de situatie van mensen. Het huidige activeringsbeleid is echter vooral gericht op het hebben van snelle resultaten : op een zo snel mogelijke inschakeling in ( korte ) opleidingen en vooral in voltijdse tewerkstelling op de arbeidsmarkt.

  Bovendien wordt in het kader van de 6de staatshervorming het sanctioneringsluik overgeheveld naar de VDAB. Ik stel me hierbij toch ook een aantal vragen. In hoevere kan je uw VDAB-consulent(e) nog bepaalde zaken toevertrouwen als begeleiding en sanctie bij dezelfde instantie ligt.

  We zouden meer moeten gaan naar een sociaal participatiebeleid dat de ruimte laat om te experimenteren, te groeien en om zo duurzame stappen vooruit te zetten . Het is ook een beleid dat hen ook begeleid en steund als het niet meteen lukt.

Geef een reactie