Manu Keirse, em. hoogleraar Faculteit Geneeskunde KULeuven & Lutgard Vrints, studiedienst Gezinsbond.

De Gezinsbond houdt een pleidooi om de reglementering met betrekking tot activering gezinsvriendelijker te maken, en wel met prioritaire, maar zeker niet uitsluitende aandacht voor de alleenstaande ouders en mantelzorgers. Het is absoluut niet te verantwoorden dat we in naam van de ‘heilige’ activering mensen dwingen om hun gezinssituatie en zorgnoden opzij schuiven en zo op lange termijn meer problemen te krijgen. De huidige reglementering kan en moet op dit vlak beter. Een belangrijke opdracht voor de gewesten, die na de zesde staatshervorming volledig verantwoordelijk zullen zijn voor de opvolging en de begeleiding van de werkzoekenden.

“Net als de werkende gezinnen moeten gezinnen die leven van een uitkering recht hebben op ‘verlofperiodes voor zorg’, een plaats in opvangvoorzieningen en natuurlijk afdoende financiële ondersteuning, waaronder gezinsgemoduleerde uitkeringen. Activering is goed voor de samenleving en het individu, áls die tewerkstelling ook het welzijn van de werkzoekende en zijn gezin bevordert, met andere woorden als het gaat over ‘werkbaar werk’.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#47 – Manu Keirse & Lutgard Vrints – Gezinsvriendelijke activering meer dan ooit nodig

Share →

Geef een reactie