Magda De Meyer, voorzitster Vrouwenraad.

Gezinnen en individuen zijn constant op zoek naar een evenwicht om beroeps- en gezinsleven zo optimaal mogelijk te kunnen combineren. De overheid creëert hiervoor diverse mogelijkheden: moeder- en vaderschapsverlof, thematische verloven, deeltijds werk, thuiswerk, kinderopvang, wat lastenverlagingen, enzovoort. Maar het zijn vooral vrouwen die hun loopbanen onderbreken of tijdelijk op een lager pitje zetten. Daarom wil de Vrouwenraad met meer mannen en vrouwen evenwichtiger combineren. Hoe dan? Door met meer wat minder uren beroepsarbeid per week te presteren. De Vrouwenraad schuift een gemiddelde norm van 35 u per week naar voren over de hele beroepsloopbaan. Maar ook door met meer wat langer te werken. Want de gewenste pensioenleeftijd ligt nog steeds onder de wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd, maar deze wensen zijn niet meer haalbaar.

“Het combinatiemodel stelt een normale ‘volwaardige’ baan van bijvoorbeeld 35 u per week voor als gemiddelde van een beroepsloopbaan, zonder verplaatsingstijd maar wel met inbegrip van de mogelijkheden om af en toe (tijdelijk) uit te stappen. Deze onderbrekingsperiodes gelden dan als gelijkgestelde dagen. De norm van 35u is een gemiddelde. Dat betekent dat er altijd mensen zullen zijn die gemiddeld minder uren of net iets meer uren beroepsactief bezig zijn.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#52 – Magda De Meyer – Met meer v m evenwichtiger combineren

Tagged with →  
Share →

One Response to Magda De Meyer – Met meer v/m evenwichtiger combineren

  1. Beste Magda,
    Een van de mogelijkheden om de gelijke bejegening te bevorderen is het gelijkstellen van bepaalde huishoudelijke arbeid. Niet altijd goed te onderscheiden. Maar als leidraad zou men kunnen stellen dat gelijkgestelde huishoudelijke arbeid die taken omhelst die ook door derden kunnen uitgevoerd worden en geen opvoedkundige doelstelling hebben. Voorbeelden van niet-huishoudelijke arbeid: knuffelen, qualitytime, in bed stoppen, verhaaltjes lezen,enz… Pragmatisch: wat kan wel als gelijkgestelde huishoudelijke arbeid aanzien worden? Al wat met dienstencheques of PWA-cheques kan betaald worden. En nog wat verder doorgedacht: waarom zou de kostwinner zijn thuisblijvende partner niet met dienstencheques betalen? Uiteraard tot beloop van de genoemde gelijkgestelde huishoudelijke arbeid.

Geef een reactie