Prof. dr. Luc Van Liedekerke, houder van  de leerstoel BASF-Deloitte Duurzaamheid en directeur van het Centrum voor Economie en Ethiek van de KULeuven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is aan een opmars bezig. Dit past in de zich steeds duidelijker manifesterende transitie naar een duurzame economie. Duurzaamheid maakt steeds meer onderdeel uit van het wettelijk kader voor iedereen die zaken doet in visserij, landbouw of bosbouw. Milieu en veiligheidsproblemen bepalen ontwikkelingen in industriële sectoren. Productontwikkeling in de chemische sector houdt steeds meer rekening met de 3 P’s: People, Planet en Profit (mens, milieu en winst). Groene gebouwen zijn de toekomst voor de bouwsector. Groot- en kleinhandel maken zich zorgen over de zuiverheid van hun aanvoerlijnen, het vermijden en recupereren van afval, energie-efficiëntie van hun winkels enz. Kortom de businesscase voor MVO wordt met de dag duidelijker. Toch is er nog een lange weg te gaan en moet deze evolutie versneld worden.

De wijze waarop ligt voor de hand: versterk de business case voor MVO. Twee elementen staan daarin centraal: enerzijds het verhogen van de afstraffing voor gedrag dat niet strookt met duurzaamheid (wettelijk kader) en anderzijds het versterken van consumentendruk rond MVO thema’s.

Dit kan door de overheid een duurzaam aankoopbeleid te laten volgen en door de transparantie omtrent de duurzaamheidskarakteristieken van producten voor consumenten te versterken (bv via labels). Nieuwe coalities die het duale karakter van de samenleving (markt versus politiek) doorbreken kunnen deze evolutie versnellen. De overheid als katalysator moet in dit verband zijn eigen versnippering doorbreken en MVO radicaal als een economisch dossier profileren.

 

Lees de volledige nota: Impuls#10 – Luc Van Liedekerke – MVO, de weg naar een duurzame economie

Share →

Geef een reactie