Louis Schoofs is voorzitter van de politieke raad van Groen en bedrijfsleider van Consensio

Naast eenduidige fiscale spelregels, kan een deel van de vennootschapsbelasting kmo’s stimuleren in de versterking van hun waardengedreven rol als middenveld van de economie. Als onderneming bewust een positie innemen in de maatschappij op een zinvolle en waardevolle manier opdat bij de besluitvorming alle stakeholders – eigenaars, personeel, consument en samenleving – van de organisatie een zinvolle plek krijgen. Op deze manier wordt een duurzame bedrijfscultuur en consumentenrelatie gestimuleerd die meer winst oplevert dan de loutere financieel-economische winst.
Louis Schoofs stelt een bonus malus systeem voor om bedrijven tot deze maatschappelijke invalshoek te stimuleren en ondersteunen. Naargelang het bedrijf meer of minder bijdraagt aan haar intern en extern leiderschap zal de bonus of malus corrigerend of ondersteunend werken. Een % aan vennootschapsbelasting kan stijgen of dalen naargelang de onderneming scoort op volgende dimensies:

  1. Investeringen. Stuwende kracht van de innovatie aanspreken.
  2. Bedrijfscultuur/tewerkstelling. Creatie van een zinvolle werkplek en lerende organisatie met oog op evenwicht inzake leeftijd, gender,…
  3. Mobiliteit. Energievriendelijke mobiliteitsstimuli (fiets, openbaar vervoer, autodelen,…)
  4. Milieu en energie. Voortrekkersrol in het milieuvriendelijk aanwenden van energie
  5. Society. Duidelijke waardenpositie die leidt tot een rechtstreekse bijdrage aan de samenleving.

Met dit systeem wordt een optimistische en gemeende visie op de verbondenheid en kracht tussen bedrijfsleven en samenleving neergezet, met impact op de dynamiek van de samenleving.

Vennootschapsbelasting wordt niet langer een verhaal van aftrekposten maar van uitgesproken maatschappelijke en bedrijfsculturele waarden die zich vertalen in een vennootschapsbelasting met prikkels en correcties naar alle stakeholders.

Lees hier de volledige nota: Impuls#23 – Louis Schoofs – Vennootschapsbelasting die dwingt na te denken over maatschappelijke positie

Share →

Geef een reactie