Wim Van Opstal, CESOC-KHLeuven, Lieve Jacobs en Hannes Hollebecq, Coopburo.

Coöperatief ondernemen kent, door de financiële & economische crisis en door het Internationale Jaar van de Coöperatie, een revival. Hoewel wij altijd meegeven dat het geen wondermiddel is, geloven wij uiteraard ook heel sterk in de troeven van dit ondernemingsmodel. Volgens ons is coöperatief ondernemen in haar essentie ‘samen ondernemen om gemeenschappelijke behoeften in te vullen’. Deze behoeften kunnen louter onderlinge behoeften zijn of gericht zijn op de creatie van maatschappelijke meerwaarden. De grootste verschillen met andere ondernemingsmiddelen zij volgens ons:

  • De driedubbele relatie die de vennoot heeft met de coöperatie: 1) zij zijn samen  eigenaar; 2) zij zijn samen gebruiker (i.f.v. de gemeenschappelijke behoefte) en 3) zij controleren/(be)sturen samen hun coöperatie.
  • Het gaat over ‘doelmaximalisatie’ i.p.v. winstmaximalisatie.

Coöperatief ondernemen is hierdoor niet per definitie duurzaam ondernemen, maar volgens ons wel het ondernemingsmodel bij uitstek om dat wel te kunnen doen.

De discussie van wat een echte coöperatie is en hoort te zijn, is haast zo oud als de coöperatieve beweging zelf en lijkt soms wel op de zoektocht naar de heilige graal. Toch beschikt de internationale coöperatieve beweging, vertegenwoordigd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), over een referentiekader met een gemeenschappelijke definitie, principes en waarden. Dit referentiekader is zelf het compromis tussen vele verschillende visies en stromingen binnen het coöperatieve denken.

Daarom zouden we willen pleiten om de ICA-principes te gebruiken als een kompas voor coöperatieve ondernemers. Te vaak worden deze principes immers als keurslijf beschouwd waarmee coöperatieve ondernemers elkaar veroordelen wanneer ze deze niet in dezelfde hanteren.  Het lijkt ons veel verstandiger dat coöperatieve ondernemers in verschillende sectoren met elkaar praten, van elkaar leren.

En nog belangrijker, dat zij samen dit ondernemingsmodel en haar troeven in de verf zetten bij andere en toekomstige ondernemers, bij het beleid en de hele maatschappij.

Lees de volledige nota: Impuls#98 – Wim Van Opstal, Lieve Jacobs en Hannes Hollebecq – Gaan we blijven zoeken naar de echte coöperatie…

 

Share →

2 Responses to Wim Van Opstal, Lieve Jacobs en Hannes Hollebecq – Gaan we blijven zoeken naar de ‘echte coöperatie’? Of gaan we gewoon volop inzetten op dit ondernemingsmodel?

  1. Johan verthe zegt:

    Op MENSENMAAT moet de matrix zijn(1982?)….in omvang en beheer.

  2. basinclab zegt:

    intressant om dit te combineren met een alternatieve munt ‘op basis van de retributie en daaraan verbonden rechten’ (creatie van een sociale munt) – ander impulsvoorstel- , of de mogelijkheden daarvan… Overigens ook intressant om beroep te doen op loonlastinterventies voor mensen met verlaagde kans op arbeid…(mijn Eigen impulsvoorstel) en nog een impulsvoorstel : een basisinkomen (financiering met bv. een flat tax -flat beperkt tot laagste niveau- vanaf de eerste verdiende euro binnen een Kader van contractuele arbeid of ander inkomen). cooperatie en opbouw van rechten, en een effectieve belasting van elk inkomen zou zeker kunnen bijdragen tot een bescherming op niveau van onze sociale zekerheid..

Geef een reactie