Liesbeth Van Parys, arbeidsmarktonderzoeker HIVA-KULeuven

Het huidige Vlaamse en federale loopbaanbeleid heeft de ambitie om ieder individu in staat te stellen om positieve transities te maken doorheen de levensloopbaan. Daartoe voorziet het beleid zowel in de traditionele passieve inkomenszekerheden als in nieuwe actieve zekerheden. Toch zijn er een aantal knelpunten: 1) De verantwoordelijkheid voor een voorspoedige levensloopbaan wordt meer en meer individueel beschouwd, maar is ook collectief. 2) Er moet verder werk worden gemaakt van het voorkomen en het beheersen van de risico’s van de meest kwetsbare groepen. Daarbij mogen we ons niet blind staren op de klassieke kansengroepen, maar moeten we ook oog hebben voor de bijzondere risico’s van vrouwen, alleenstaande ouders en werknemers in tijdelijke contracten. 3) Een fair evenwicht moet gevonden worden tussen het recht van mensen om regisseur te zijn van hun eigen loopbaan en het belang om de dringende arbeidsvraag van ondernemingen in te vullen. 4) In plaats van een race to the bottom in de Europese lidstaten en hun regio’s is duurzame sociale harmonisering gewenst. Ten slotte is een humanere kijk gewenst op ‘werk’ en ‘inzetbaarheid’. Het kan niet de bedoeling zijn dat de rol van individuen en ondernemingen wordt beperkt tot die van economische productiefactor. Maatschappelijke meerwaarde wordt niet zozeer gecreëerd door een competitie van competenties, maar door inclusie, respect, zorg, persoonlijke groei en werkvreugde.

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#45 – Liesbeth Van Parys – Vier rechtvaardigheidsprincipes voor een inclusief en duurzaam loopbaanbeleid

Share →

One Response to Liesbeth Van Parys – Vier rechtvaardigheidsprincipes voor een duurzaam en inclusief loopbaanbeleid

  1. ik denk dat ik deze voorwaarden anders geformuleerd kan herleiden totwat ik ‘basicincomelabel’ noem…
    Het komt neer op een gelijke kans op de arbeidsmarkt, bevorderd door statistisch probleemgroepen te ontdekken, en de kans van deze personen op deelfde hoogte te brengen van gemiddelde, door beroep te doen op ondernemingen (kopen van dienstverlening onder de vorm van tewerkstelling, in functie van kansarmoede).
    daarnaast een basisinkomen en een complement op te bouwen door arbeid….Dit gedane inspanningen moeent zichtbaar gemaakr voor de ondernemingen en de consumenten, en er moet op hen beroep gedaan worden om deze inspanningen ook economisch te ondersteunen… via netwerk, csr, consumerlabel…
    >basicincomelabel@skynet.be
    PS op basis van de inspanningen van ondernemingen (loonlastbijdragen) en van de staten(fiskaliteit) zou een model kunnen gemaakt worden, waaraan de huidige toestanden kunnen worden getoetst, en waardoor ook internationale vergelijkingen mogelijk zijn…Vraag meer info nr basicincomelabel@skynet.be, en hoor hoe op basis van een lopend burgeriniatief de europese comissie tot dergelijke studie kan gedwongen worden…maar een studie van congruente invoering van basisinkomen op basis van de bestaande inspanningen…qua solidariteit of fiscale vrijstellingen of tussenkomsten…

Geef een reactie