Kristien Smet, Luc Roelen & Veerle Van den Bosch van Indigo vzw en De Ploeg.

De Ploeg en Indigo vzw streven samen naar het maximaliseren van de ontwikkelingskansen en maatschappelijke participatie van mensen met autisme en zien werk hierbij als een belangrijke hefboom. Deze organisaties onderschrijven voor de  begeleiding van mensen met autisme de visie van levensloopbegeleiding en passen die in de praktijk toe. Er is nood aan een oriënterende werkervaringsvloer waar mensen met autisme ervaring kunnen opdoen, informatie krijgen en vaardigheden kunnen trainen die hun sterken in hun (traject naar) werk. Bovendien is er niet alleen nood aan integrale ondersteuning voor de persoon met autisme maar ook voor zijn of haar omgeving. Autisme heeft een impact gedurende de ganse levensloop en op verschillende levensdomeinen. Dit vraagt om een integrale ondersteuning met aandacht voor deze verschillende levensdomeinen en een flexibele inzet van ondersteuning. Een casemanager is nodig om na te gaan of de geboden ondersteuning in overeenstemming is met de noden van de persoon met autisme, de verschillende ondersteuningsvormen op elkaar af te stemmen én om de verschillende betrokkenen aan elkaar te linken.

Lees de volledige impulsnota hier: Impuls#72 – Kristien Smet, Luc Roelen & Veerle Van den Bosch – Autisme en werk, Maak er werk van

Share →

Geef een reactie