Koen Tavernier, beleidsmedewerker bij 11.11.11.

Hoewel het migratiedebat in Vlaanderen zich beperkt tot fenomenen aan onze eigen voordeur, begint Migratie niet op het moment dat mensen aan onze deur aankloppen, maar wanneer ze hun woonplaats verlaten. Om tot die beslissing te komen spelen verschillende, vaak dwingende, factoren mee. Om van migratie een echt vrije keuze te maken is er nood aan duurzame menselijke ontwikkeling, die mensen een waardig toekomstperspectief biedt in hun eigen land.

Emigratie heeft grote, soms positieve, maar even vaak negatieve gevolgen voor de landen van herkomst. Om de positieve effecten te laten doorwegen is er nood aan een evenwichtig migratiebeleid dat niet enkel probeert migranten zoveel mogelijk buiten te houden of terug te sturen. Naast opvang voor mensen in nood, moeten daarbij ook mogelijkheden voorzien worden voor economische migratie, voor alle opleidingsniveaus, met garanties voor de sociale en arbeidsrechten. Andere belangrijke aspecten daarbij zijn voldoende lange en flexibele verblijfsvergunningen, met uitzicht op definitief vestigingsrecht en gezinshereniging.

 “Een evenwichtig migratiebeleid moet de rechten van migranten centraal stellen.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#79 – Koen Tavernier – De impact van arbeidsmigratie op herkomstlanden

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie