Koen Magerman, senior juridisch expert, SD Worx.

Een van de grote maatschappelijke uitdagingen is de mobiliteit – of het gebrek aan mobiliteit. Een helikopter view boven Antwerpen of Brussel op een regenachtige ochtend is een hallucinant gezicht: rijen en rijen aanschuifelend tot stilstaand autoverkeer. We laten de auto ook niet zo maar gewoon aan de kant staan. De auto staat voor extreem gebruiksgemak en is dikwijls ook pure noodzaak. Onze economie, onze wooncultuur, vrije tijdsbesteding, opvoeding…, al die elementen van onze cultuur zijn gestructureerd vanuit de impliciete aanname van de auto-bereikbaarheid.
De auto is niet alleen een zichtbaar en meetbaar economisch gegeven, de auto heeft ook duidelijk een psychologische dimensie. De auto moet onze status weergeven, niet alleen veruitwendigen, maar ook vorm geven. Het is een deel van onze persoonlijkheid en we rekenen erop dat hij bewondering kan opwekken. In dat fenomeen neemt de bedrijfswagen een aparte plaats in. Niet alleen omdat bijna alle 400.000 exemplaren op hetzelfde ogenblik naar buiten komen en bijna allemaal dezelfde hoofdwegen nemen, maar ook omdat het psychologisch en economisch element hier nog veel sterker aanwezig is. In combinatie met het grote gebruiksgemak, zijn statusverhogende waarde en het netto loonvoordeel, is de bedrijfswagen een onweerstaanbaar element van de arbeidsrelatie geworden.
De bedrijfswagen wegbelasten is om die redenen geen optie, er is ook geen democratisch draagvlak voor, en dat lost van het feit dat we in ons land niet meer toekomen aan beslissingen met zulke impact.

We moeten dus een slim alternatief bedenken, waarbij alle betrokkenen op vrijwillige basis er zelf toe komen om de bedrijfswagen wat meer aan de kant te laten.

Het concept van het mobiliteitsbudget heeft veel potentie in zich om zo een slim alternatief te vormen. In een eerste proefproject van de Minister van Verkeer bewees dit concept dat het zijn potentieel kan waarmaken.

Lees hier de volledige nota: impuls#58 – Koen Magerman – Een mobiliteitsbudget betekent zelf beslissingen te kunnen nemen

Tagged with →  
Share →

One Response to Koen Magerman – Een mobiliteitsbudget betekent zelf beslissingen te kunnen nemen

  1. Ulrike Beuck zegt:

    Het regime van de bedrijfswagens is bovendien asociaal, omdat het niet eerlijk verdeeld is over de werknemers. Met zijn allen betalen de Belgen voor het systeem fiscale voordelen bedrijfswagens: ook diegenen die niet voor een bedrijfswagen kiezen (of kunnen kiezen) en ze staan bijvoorbeeld ook nog eens in dezelfde files.

    Volgens een studie van Copenhagen Economics zou de Belgischen fiscus 4,1 miljard euro meer kunnen hebben geïnd indien bedrijfswagens zoals loon zouden worden belast. Daarmee stond België ruim op kop in Europa (25% voor de tweede, Duitsland, en meer dan dubbel zoveel als het gemiddelde). Diezelfde studie besluit dat het Europese wagenpark daardoor 4 tot 8% meer CO2 uitstoot dan nodig. Ook de hervorming heeft eigenlijk weinig veranderd. In het regeerakkoord Di Rupo I en de bijhorende begroting wordt uitgegaan van € 200 miljoen bijkomende inkomsten uit bedrijfswagens. Het inkomstenverlies door de fiscale bevoordeling van bedrijfswagens zou dus dalen op een niveau van 3,9 miljard euro wat nog altijd 1% van het Belgische BBP zou betekenen.

    Wat nog te kort komt in de bespreking is zeker de marktverstorende werking van bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Want privékilometers met een bedrijfswagen zijn gewoon te goedkoop. Waarom zou je met je eigen geld in het weekend een ticket voor bus of trein kopen als je met je bedrijfswagen boodschappen of een uitstapje kunt doen? Voor duurzame vervoersmodi te kiezen valt er moeilijker als bij mensen zonder bedrijfswagen die sowieso privéuitgaven met hun nettoloon moeten betalen.
    Tegelijkertijd worden de files langer, de luchtkwaliteit niet beter (vooral gezien de dominanz van dieselwagens in de bedrijfswagenvlot) en klaagt bijna de helft van de Belgische ondernemingen over een moeilijke bereikbaarheid door de toenemende verkeersdrukte.

Geef een reactie