Koen Cuyckens en Annemie Salu, SD Worx; Ans De Vos, Antwerp Management School.

Het beleid rond langer werken blijft teveel de focus leggen op aspecten die verbonden zijn met de pensioenleeftijd en het einde van de loopbaan. Al te weinig aandacht gaat naar de andere fases in de loopbaan. Nochtans bestaat het recept om mensen langer aan de slag te houden uit het verbeteren van de werkbaarheid gedurende de volledige actieve carrière.

De auteurs houden een pleidooi voor een betere ondersteuning van initiatieven die door werknemers en werkzoekenden zelf ontwikkeld worden tijdens hun loopbaan. Uiteindelijk moet het de bedoeling zijn dat werknemers zelf een loopbaandynamiek ontwikkelen, moeten zij beslissen welke investering ze zullen doen bij het op peil houden van hun competenties en het uitbouwen van de loopbaan.

Twee concrete sporen bij het stimuleren van de concretisering van loopbaanwensen worden naar voor geschoven:

– De creatie van een digitaal loopbaanplatform met informatie en instrumenten voor het uitbouwen van de loopbaan.

– Een financiële waardering van initiatieven die werknemers ontplooien in het kader van hun loopbaanontwikkeling.

Lees de volledige nota: Impuls#106 – Koen Cuyckens Ans De Vos Annemie Salu – Naar een duurzaam loopbaanbeleid twee concrete voorstell

Share →

One Response to Koen Cuyckens, Ans De Vos en Annemie Salu – Naar een duurzaam loopbaanbeleid

  1. Bert Boone zegt:

    Tof artikel en voorstel !
    ik denk dat de vernieuwde maatregel voor loopbaanbegeleiding sinds juli 2013 een kans is. Voor een loopbaancheque van 40€ krijgt elke werknemer de kans op een loopbaancoachingmodule van 4uur (waarde van de dienstverlening 550€). Maar hoe krijg je kansengroepen gemotiveerd om eraan te beginnen.
    Dat loopbaanplatform heeft wta weg van de huidige POP: Persoonlijk OntwikelingsPlan, een engagement van alle sociale partners en Vlaamse beleid dat elke werknemer in Vlaanderen dergelijk plan op zak heeft tegen 2020.

    Bert Boone

Geef een reactie