Katrijn Ruts & Jos Wouters, Grip vzw.

De filosofie van het VN-Verdrag stelt dat personen met een handicap een gewone job moeten kunnen uitoefenen en daar een inkomen uit verwerven. Het huidige uitkeringenstelsel en het gebrek aan afstemming op de ondersteunende maatregelen voor tewerkstelling ontmoedigt hen echter om de stap te zetten naar werk. We denken daarom best na over een hervorming.

Een persoon verliest zijn volledige inkomensvervangende tegemoetkoming niet wanneer hij begint te werken. Bij terugvallen op een werkloosheidsuitkering of ziekte- en invaliditeitsuitkering stijgt de aanvullende inkomensvervangende tegemoetkoming indien nodig automatisch. De persoon verliest zijn integratietegemoetkoming niet omdat hij een loon verwerft. Om (duurzaam) werk mogelijk te maken, moeten loon en uitkering worden aangevuld met een voldoende hoog ondersteuning(sbudget).

Lees de volledige impulsnota hier: Impuls#105 – Katrijn Ruts & Jos Wouters – Met uitkeringen en werk op weg naar inclusie

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie