Karel Anthonissen is gewestelijk directeur van de Gentse afdeling van de Bijzondere Belastinginspectie (BBi)

België torst een staatsschuld die even groot is als wat haar economie jaarlijks produceert. Wanneer we studies en ramingen ter hand nemen omtrent de historiek en de omvang van de zwarte economie in België, dan zien we dat de som van alle misgelopen inkomsten door fraude voldoende was geweest om onze staatsschuld volledig af te lossen. Naar aanleiding van deze vaststelling leidt de auteur ons doorheen een heldere analyse die weergeeft wat de impact van fraude op onze staatsschuld is geweest, en welke impact fraudebestrijding zou kunnen hebben op het terugdringen van de Belgische overheidsschuld.

Rijke Grieken zouden ongeveer evenveel als het Griekse BBP aan zwart geld hebben, alleen al in Zwitserland. Als ik zo zie dat enkele honderden diamantairs meer dan een miljard bij één bank hebben, en als ik tegelijk mijn jaarschatting van 6% doortrek, dan denk ik dat ik het zwart geld van de Belgen gerust mag ramen op 120% van het BBP. Dat is ook het dubbele van de Maastrichtnorm. Het zwart is het dubbele van het tekort, zowel op jaarbasis als op gecumuleerde basis, dat onthoudt makkelijk.

Lees hier de volledige nota: Impuls#59 — Karel Anthonissen – Kan fraudebestrijding de crisis oplossen?

Share →

Geef een reactie