Jos Wouters & Katrijn Ruts, Grip vzw

Personen met een handicap willen werken in een gewone job en een loopbaan uitbouwen zoals iedereen. Ook de samenleving heeft er baat bij dat personen met een handicap aan het werk geraken. Ook het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap bevestigt het recht om “gewoon” te participeren aan de samenleving, en dus zoals iedereen recht te hebben op een betaalde job in het reguliere circuit.

Om de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap op te trekken zijn er echter nog wel een aantal aanpassingen nodig, en dit best binnen een geïntegreerd inclusief beleid. Levenslang leren toegankelijker maken, de arbeidsorganisatie meer op maat van de werknemers organiseren, daarbij bijvoorbeeld de mogelijkheid op kleine flexibele jobs aanbieden, het uitkeringenstelsel hervormen zijn noodzakelijk. Ondersteuning van personen met een handicap op alle momenten van hun loopbaan is de rode draad. Hiervoor geld vrijmaken moet gezien worden als een investering in de groep én in een diverse actieve samenleving.

Beleidsdomeinoverstijgende persoonsgebonden budgetten zijn een hefboom om de persoon zelf de regie te geven en de ondersteuning efficiënt in te zetten. Het huidige maatwerkdecreet met een rugzakprincipe is hiervoor een eerste stap maar kan niet het eindpunt zijn.

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#103 – Jos Wouters & Katrijn Ruts – Hoe de tewerkstelling van personen met een (arbeids)handicap in Vlaanderen verbeteren_

Tagged with →  
Share →

One Response to Jos Wouters & Katrijn Ruts – Hoe de tewerkstelling van personen met een (arbeids)handicap in Vlaanderen verbeteren?

  1. Sam zegt:

    Inspirerende tekst! Een reactie heb ik op mijn blog geplaatst:

    http://tistje.com/2013/05/15/naar-goed-leven-op-het-arbeidsspectrum/

Geef een reactie