Jonathan Lambregs is beleidsmedewerker energie bij de Bond Beter Leefmilieu.

Heel wat gebouwen in België zijn oud, amper geïsoleerd, hebben te kampen met een flinke tocht in huis of moeten het stellen met enkele beglazing. Daardoor verbruiken we onnodig veel energie.

Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, dan moet de energieprestatie van het huidige gebouwenbestand dringend geoptimaliseerd worden. Renovaties moeten vergaand zijn zodat we binnen een aantal jaar niet geconfronteerd worden met onvoldoende gerenoveerde gebouwen en de daaraan gerelateerde kosten. Bovendien moeten de huizen die vandaag gebouwd worden klaar zijn voor de toekomst. Dat wil zeggen ten minste energieneutraal, maar beter nog energieproducerend.

De meerkost die dergelijk beleid met zich meebrengt verdient de nodige aandacht. Rentevoordelen op hypotheekleningen bij duurzame (ver)bouwprojecten of verschillende derdebetalersystemen vergroten het budget. Maar ook investeringen die rendabel blijken, blijven onuitgevoerd. Een laagdrempelig en betrouwbaar aanbod van informatie over het technisch bouwproces en de resulterende besparing is essentieel om potentiële (ver)bouwers en vakmensen te overtuigen van de meerwaarde van een energiezuinige aanpak. Daarnaast werken complexe ondersteuningsmechanismen afschrikwekkend en blijven ontoereikend voor sociaal zwakkeren. Extra aandacht besteden aan hen voor wie de energiefactuur de grootste last vormt, is daarom de enige manier om doorgedreven energiebesparing te verwezenlijken.

Lees de volledige nota: Impuls#84 – Jonathan Lambregs – Wegwerken drempels energie zuinig (ver)bouwen leidt tot doorgedreven energiebesparing

 

Share →

2 Responses to Jonathan Lambregs – Wegwerken drempels energie zuinig (ver)bouwen leidt tot doorgedreven energiebesparing

  1. Pieter zegt:

    Maar Jonathan, dat houdt in dat er langetermijndenken moet gedaan worden in de hedendaagse politiek. Wishful thinking, vriend.

  2. Hilde Schuurmans zegt:

    Knappe uiteenzetting waar ik helemaal mee akkoord ga! Maar toch een bedenking : als je de klimaatactieplannen van de gemeenten (actie ‘Limburg gaat klimaatneutraal’) leest, wordt alles op de lange termijn geschoven terwijl er nu al veel kan gerealiseerd worden. Ofwel ziet men de noodzaak ervan in en gaat men aan de slag, ofwel is deze actie enkel een holle slogan! Bovendien werkt BBL mee aan deze klimaatactieplannen. Misschien kunnen zij dan ook een beetje de druk opvoeren!

Geef een reactie