Jan Vandermosten, klimaat- en energiemedewerker bij WWF-België.

Het debat over de opvolger van de huidige Europese klimaat- en energiewetgeving (het 20-20-20 pakket) neemt toe.

Bindende doelstellingen voor energiebesparing (minimaal 38%) en hernieuwbare energie (minimaal 40%) kunnen de Europese Unie op weg zetten naar energiegerelateerde CO2-reducties van 50% tegen 2030 en de doelstelling van 100% hernieuwbare energie tegen 2050 in het vizier houden.

Een ambitieus en coherent klimaat- en energiepakket op Europees niveau zal ook in Vlaanderen en België onze energieafhankelijkheid reduceren, investeringszekerheid in hernieuwbare energie garanderen, innovatie stimuleren en jobs creëren. Kortom, een win-win situatie voor klimaat en economie.

Deze impulsnota van WWF-België vertaalt het objectief 100% hernieuwbare energie tegen 2050 naar concrete doelstellingen en beleidsaanbevelingen aan Europa, België en Vlaanderen voor het decennium na 2020. Dit gebeurt door het beantwoorden van drie vragen:

  • Wat houden deze doelstellingen in?
  • Waarom is een klimaat- en energiebeleid voor de periode na 2020 cruciaal?
  • Hoe brengen we dit alles in praktijk?

Lees de volledige nota: Impuls#19 – Jan Vandermosten – België op weg naar 100 procent hernieuwbare energie

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie