Ignace Leus, ex-directeur van de CM Zorgkas Vlaanderen, lid raadgevend comité VAP en Voorzitter van het Verwijzersplatform.

Wie tot 67 jaar werkt, krijgt 200 euro extra pensioen per maand. Deze pensioenbonus wordt toegekend om werknemers financieel te motiveren om langer te werken. Maar als men oordeelt dat mensen een pensioenbonus moeten ontvangen om langer te werken, is het ook rechtvaardig om mensen die ouderen verzorgen een zorgbonus toe te kennen. Het systeem van het persoonsgebonden budget moet uitgebreid worden naar de ouderenzorg. De discriminatie van de ouderen in vergelijking met de personen met een handicap in het stelsel van tegemoetkoming voor ouderen moet opgeheven worden. En de fiscale stimulansen voor families die ouderen verzorgen moeten verhoogd naar analogie met de voordelen voor de verzorging van personen met een handicap jonger dan 65 jaar.

“De ene vraag -namelijk langer werken om de vergrijzingproblematiek op te lossen- dreigt dus te botsen met die andere vraag -om de professionele zorg zo lang mogelijk uit te stellen-. “

Lees hier de volledige impulsnota : Impuls#39 – Ignace Leus – Oprispingen bij een pensioenbonus zonder zorgbonus

Tagged with →  
Share →

One Response to Ignace Leus – Oprispingen bij een pensioenbonus zonder zorgbonus

  1. Wouter De Vriendt zegt:

    Vermaatschappelijking van de zorg impliceert inderdaad dat hiervoor ruimte en ondersteuning vrijgemaakt wordt. In de impulsnota van Ignace Leus worden enkele zinvolle, concrete pistes naar voor geschoven. Een zorgbonus of inkomen voor wie zwaar zieke of zorgbehoevende familieleden verzorgt, mits strikte controle en voorwaarden, verlicht de professionele zorg.

Geef een reactie