Rik Franck heeft jarenlange professionele ervaring bij de dienst controle van de belastingen.

De belastingbrief invullen is voor veel mensen elk jaar weer een mysterie. De brief wordt alsmaar langer en ingewikkelder door de wirwar aan aftrekposten, zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen. In het huidige systeem moet de belastingplichtige een lijdensweg doorlopen langsheen een aangifte van ongeveer 765 vakjes waarvan sommige wel, en andere niet ingevuld moeten worden. Bovendien worden die vakjes ook elk jaar weer gewijzigd.

Ondanks alle beloften over vereenvoudiging, werd dit probleem door opeenvolgende regeringen opgebouwd. Zij voorzien immers elk jaar opnieuw in bijkomende “cadeautjes” voor hun achterban, die via de belastingen worden geregeld. Hierdoor is een belastingbrief ontstaan die niet alleen voor de belastingplichtige een lijdensweg is om in te vullen, maar waar ook de controlerende ambtenaar vaak veel tijd aan ‘verliest’. Kostbare tijd die verloren gaat, terwijl ze ingezet zou kunnen worden voor betere en meer controles, daar waar ze nodig zijn.

Daarom wil de auteur terugkeren naar de ‘kern van de belastingen’. Hij pleit ervoor dat er bij een hervorming van de belastingen in de eerste plaats wordt gekeken naar hetgeen niet thuishoort in de belastingen, en beter via andere kanalen wordt geregeld (bijvoorbeeld door een verhoogd kindergeld, premies, …). Ook een doorgedreven automatisering kan ervoor zorgen dat zowel de belastingplichtige als de controle-ambtenaar zeer veel tijd kunnen besparen.

“Ten eerste, moeten we terug naar de core-business: een ambtenaar moet zich enkel bezig houden met inkomsten en uitgaven. De regimes die nu nog via de belastingen geregeld worden moeten daarom niet afgeschaft worden; indien bewindsvoerders vinden dat ze nuttig zijn, worden ze best op een andere, meer directe wijze toegekend. “

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#55 – Rik Franck – Het hoe en waarom van fiscale vereenvoudiging

 

Share →

Geef een reactie