Gunter Pauli is stichter van ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), schrijver van verschillende boeken en uitvinder van het concept “Blauwe Economie”.

De statistieken zien er slecht uit. De werkloosheid stijgt en degenen die een job hebben worden slecht betaald. De jongerenwerkloosheid is zo hoog dat zelfs een volgehouden groei over  verschillende jaren nooit het huidige arbeidsaanbod in het komende decennium zal kunnen absorberen. De werkloosheidscijfers van jongeren in Spanje (57%) en de onmenselijke excessen in Palestina (bijna 100% van de jongeren onder de 26 heeft geen job) tonen aan dat ons huidige ontwikkelingsmodel en politiek kader niet werken. Het blind streven naar schaalvoordelen, waarbij gestandaardiseerde producten gemaakt worden tegen een zo laag mogelijke kost, gebruikmakend van goedkope transportmiddelen, creëert de voorwaarden waarbij werkloosheid een vast gegeven wordt en zelfs een randvoorwaarde om de markt efficiënt te laten functioneren.

Wat nodig is, is een omwenteling van het business model, waarbij waarde gecreëerd wordt uit wat lokaal beschikbaar is, waarbij grondstoffen op een meervoudige manier ingezet worden en verschillende inkomstenstromen genereren zonder de lokale ecosystemen in gevaar te brengen, waarbij afval een grondstof wordt. Een herindustrialisering die hand in hand gaat met een revival van de primaire sectoren (landbouw, vis- en zelfs mijnbouw) is dus mogelijk en kan zorgen voor een sociaal en ecologisch rechtvaardige economische groei die jobs creëert in plaats van het huidige model dat werkloosheid en armoede in stand houdt.

Lees de volledige nota: Impuls#86 – Gunter Pauli – Herindustrialisering voorbij globalisering

Share →

Geef een reactie