Prof. dr. George Allaert, gewoon hoogleraar ruimtelijke economie & ruimtelijke planning Universiteit Gent.

De crisis “regeert” nog steeds in Vlaanderen: stilzitten en wachten tot het overwaait. Het besef is nog niet doorgedrongen dat we resoluut moeten kiezen voor een verandering in ons maatschappelijk systeem waaronder ook het ruimtelijk systeem.
Een groep wetenschappers hebben voor Vlaanderen gekeken naar de ruimtelijke effecten van de klimaatverandering en hun conclusies staan verwoord in het CcASPAR-boek “Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging” (2012). Hierin wordt aangetoond dat men nu reeds het transitiepad moet uitzetten naar 2050 en later, want de geschiedenis leert ons dat socio-economische en klimatologische veranderen vrij abrupt (als schok) plaatsvinden en het inzetten van louter technologische instrumenten onrealistisch is. CcASPAR toont aan dat de win/win ligt in een sterke inzet van natuurontwikkeling in brede zin. Deze is een relatief goedkope en betrouwbare strategie voor een meer veerkrachtig Vlaanderen. Deze bredere inzet moeten we doen aan onze kust, poldergebieden, havengebieden en riviergebieden.
Een klimaatbestendige gebiedsontwikkeling is een collectieve opgave (publiek-privaat), vereist strategische allianties en mobilisering van kapitaal en is een herinrichtingsopgave waarbij resoluut gekozen wordt voor een socio-ecologische transitie.

Klimaatverandering is beleidsverandering. We moeten dan af van het BAU-model (business as usual) dat tot heden in “Vlaanderen in Actie”, het toekomstproject van de Vlaamse regering, de hoofdmoot vormde en waarin er geen ruimtelijk toekomstproject is uitgetekend, ondanks de vele uitdagingen voor Vlaanderen: vergroening in combinatie met vergrijzing, de zoektocht naar een ander mobiliteitssysteem, de groeiende verstening, de achteruitgang van ons leefklimaat (bio-diversiteit, gezondheid), de transitie naar een andere regionale economie, …).

Welnu klimaat werkt door in al deze uitdagingen.

Lees hier de volledige nota: impuls#1 – George Allaert – Ruimte voor echt klimaatbeleid

Tagged with →  
Share →

One Response to George Allaert – Ruimte voor echt klimaatbeleid

  1. Weinig aan te vullen uiteraard bij deze indrukwekkende kadersynthese van een van dé autoriteiten in Vlaanderen op dit vlak. Misschien één idee: het is wellicht ook noodzakelijk dat we de link tussen ruimtelijke ontwikkeling enerzijds en anderzijds financieringsstromen tussen bevoegdheidsniveaus en ook fiscaliteit de volgende jaren sterk uitdiepen. Welk ruimtelijk beleid wordt financieel aangemoedigd / gesanctioneerd? Welk ruimtegebruik door burgers en bedrijven wordt fiscaal aangemoedigd / gesanctioneerd? Cfr ook de noodzaak aan de realisatie van tienduizenden extra wooneenheden en de vraag welk fiscaal beleid we daarrond gaan voeren de volgende jaren.

Geef een reactie