Professor Emeritus Frans Vanistendael was hoogleraar fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij tot 2005 ook decaan was van de faculteit rechtsgeleerdheid.

Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over het gevaar van populisme voor onze samenleving. De jongste tijd hebben we ook meerdere staaltjes van populisme gezien in het fiscale domein, traditioneel bekend als fiscale demagogie. De sterk gemediatiseerde voorbeelden liggen voor het grijpen: de verhuis van de Franse zakenman Bernard Arnault naar België en zijn intentie om de Belgische nationaliteit aan te vragen, het nieuws over de stichting Pereos van Koningin Fabiola en het opdoeken ervan, het debat in het Britse parlement en de histerische herhaling ervan in de Engelse tabloids pers over de multinationals die hun “fair share” aan belastingen niet bijdragen in het Verenigd Koninkrijk en als klap op de vuurpijl de saga over de notionele interestaftrek aangedragen door de Belgische Partij van de Arbeid.

Het is praktisch onbegonnen werk om al deze fiscale ‘wild-west’-verhalen te nuanceren en in hun context te plaatsen, gewoon omdat Jan met de Pet, waaronder ook de meeste politici, het belastingsysteem niet kent. Nochtans is juiste weergave van de feiten en nuancering van de regels dringend geboden om terug met beide voeten op stevige fiscale grond te staan. Aan de hand van de zaak Arnault en de steeds weerkerende polemiek rond de notionele intrestaftrek duidt de auteur gevat waar de gevaren schuilen van het fiscaal populisme en biedt enkele pistes aan waarop men het fiscaal beleid verder kan ontwikkelen.

Bovendien moet men niet om de haverklap het fiscale geweer van schouder veranderen. “Rustige vastheid” of zekerheid en stabiliteit is ook vereist in het fiscaal beleid. Als men de notionele interestaftrek wil afschaffen kan dit niet gebeuren voor de verkiezingen van 2014 en in de tussentijd kan men rustig overwegen wat de gevolgen daarvan zouden zijn en door welk systeem men het precies wil vervangen. Zo’n ommezwaai moet met grote zorg gebeuren.

Lees hier de volledige nota: Impuls#57 — Frans Vanistendael — Fiscaal populisme

Share →

Geef een reactie