Fouad Gandoul is fiscaal expert, regioverantwoordelijke ACV Limburg en sociale rechter in de Arbeidsrechtbank Hasselt

Als het over de vermogenden gaat, vallen we graag onmiddellijk met de deur in huis. Er moet een vermogensbelasting ingevoerd worden! België is voor de rijken een belastingparadijs waar het goed vertoeven is. In België kennen we geen echte vermogensbelasting en geen echte meerwaardebelasting. Het vermogen is erg goed beschermd door het bankgeheim en er bestaat nog steeds geen vermogenskadaster.

Omdat het vermogen zeer ongelijk verdeeld is en omdat zij die over veel vermogen bezitten, héél weinig belastingen betalen is het invoeren van een vermogensbelasting rechtvaardig. Bovendien kan het voorstel van het ACV 6 miljard euro kan opbrengen en dat terwijl 95% van de belastingplichtigen hiervoor niet worden aangesproken. Dat een vermogensbelasting gerechtvaardigd en nodig is, wordt ook bevestigd uit een peiling van het onderzoeksbureau Ipsos. Daaruit blijkt dat liefst 75 procent van de Belgen voor een vermogensbelasting is.

“Bij de vermogensbelasting die het ACV voorstelt, zal 95% van de bevolking niet in aanmerking komen. Je komt pas in aanmerking als je totale vermogen groter is dan 1.000.000 euro. Concreet stelt het ACV voor om een vermogensbelasting in te voeren van 1% op de eerste belaste schijf van 1.000.000 tot 1.500.000 euro, 1,25 % van 1.500.000 tot 2.000.000 euro en 1,5 % op alles daarboven.

Zo zal iemand met een kapitaal van 1.000.500 euro, € 5 extra belasting betalen, iemand met een kapitaal van 1.550.000 zal 5.625 euro belasting betalen en iemand met een kapitaal van 3.000.000 zal 26.250 euro belasting betalen. “

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#56 – Fouad Gandoul (ACV) – De vermogensbelasting: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen

Share →

Geef een reactie