Eric Goeman is de woordvoerder van Attac Vlaanderen.

In deze tekst geeft de auteur een scherpe en uitvoerige analyse van hoe de internationale fiscale wedloop zo een grote impact heeft kunnen krijgen op onze publieke financiën en de ongelijkheid in onze samenleving. Hij situeert eerst hoe de progressiviteit van ons belastingsysteem steeds verder ondergraven wordt. Vervolgens schetst hij de vele ontsporingen via het gebruik van “off-shore” paradijzen en de Belgische notionele intrestaftrek om zijn analyse af te ronden door weer te geven hoe de fiscale wedloop de sociale ongelijkheid versterkt. Tot slot geeft de auteur vijf concrete aanbevelingen om vele fiscale excessen een halt toe te roepen.

Concrete alternatieven om deze fiscale wedloop te stoppen zullen inderdaad mondiaal moeten gerealiseerd worden, vooral om de automatische informatie-uitwisseling tussen verschillende belastingsautoriteiten mogelijk te maken. Maar men moet niet wachten op de rest van de wereld om de wereld te veranderen.

Lees hier de volledige nota: Impuls#60 – Eric Goeman – Concrete aanbevelingen om de fiscale wedloop een halt toe te roepen

Share →

Geef een reactie