Dries Maes, onderzoeker Milieu-economie aan de Universiteit Hasselt

Onze regio heeft nood aan meer duurzame productie- en consumptiepatronen. Zowel de overheid en bedrijven zijn zich hier sterk van bewust en veel initiatieven worden overwogen om dit te verbeteren. Eén initiatief is het omvormen van ons huidig consumptiemodel naar een duurzame diensteneconomie. Een technologische kijk toont dat dit idee veel potentieel heeft om de milieudruk te verlagen. Maar een economische analyse van zo’n dienstenmodel is heel wat minder aantrekkelijk, niet zozeer voor de bedrijven, maar eerder voor de klanten. De mogelijke gevaren van zo’n model verdienen meer aandacht. En de mogelijke oplossingen zijn niet vanzelfsprekend. Ze vereisen ondersteuning en activering van klanten en consumenten.

Nu gaat de meeste aandacht naar de technologische innovatie om duurzame diensten te ontwikkelen. Maar er is evenveel ontwikkeling nodig van sociale instrumenten die de macht van klanten vergroot.

 

Lees de volledige nota: Impuls#42 – Dries Maes – Een duurzame diensteneconomie vereist meer sociale innovatie

Share →

2 Responses to Dries Maes – Een duurzame diensteneconomie vereist meer sociale innovatie

  1. een middel is natuurlijk de zichtbaarheid verhogen, met een soort uitbreiding van een fair-trade label..extra logo. Nu oxfam toch moeilijkheden ondervindt om de boeren te laten betalen voor hun ‘eerlijke handel’ label…We zouden moeten instrumenten hebben om na te gaan in welke mate overheden en producenten voldoende inspannningen (productie, controles, enz) doen en elkaar niet doodconcurreren ten koste van het milieu…Overigens geld het ook voor ‘basisinkomen’ (definieer ik als enrzijds de overheidsinspanningen voor armoedebestrijdingen en gelijke kansen op de arbeidsmarkt, +extra bedrijfinspanningen om ook na de actieve periode daarop een ‘rente’ te krijgen…). Ik heb daar al enige blogs aan gewijd bv. bionnet.skynetblogs.be (basicincomelabel). Als men maar niet denkt dat men het met BTW oplost, want dan ziet men niet of de overheid of bedrijven ook inspanningen doen..
    Alles wat niet duurzaam is extra en niet-recupereerbaar definitief taxeren op het niveau waar duurzaam ook economisch wordt. Dit voor de europese unie..en voor de handel met derden zowel import en export bijstellen voor de lokale toestand…dus extra taks op niet-duurzame import, en bij export buiten euro-zone eventueel bijstellen in functie van de lokale gewoontes…omwlle van de competiviteit.
    basicincomelabel….

  2. […] Nu gaat de meeste aandacht naar de technologische innovatie om duurzame diensten te ontwikkelen. … Lees de volledige nota: Impuls#42 – Dries Maes – Een duurzame diensteneconomie vereist meer sociale innovatie …  […]

Geef een reactie