Danielle van Kamlthout, Gezinsbond.

De huidige degradatie van het milieu zal zwaar wegen op de toekomstige generaties. Het negeren van de negatieve effecten op kinderen als gevolg van risico’s die kinderen lopen door vervuiling en schadelijke stoffen is in strijd met de rechten van het kind. De Gezinsbond is van mening dat maatregelen die ingrijpen in de samenleving afgestemd moeten zijn op de meest kwetsbare schakel van onze samenleving, namelijk de kinderen.

Veelal gaat deze visie hand in hand met de ‘design for all’ wetmatigheid: wanneer de zwakste schakel het ijkpunt is, zijn ook alle andere geledingen van de maatschappij gebaat bij dat beleid.

De luchtkwaliteit laat in Vlaanderen te wensen over, zeker als het gaat om fijn stof en stikstofdioxide. Noodzakelijk dus om de aandacht te vestigen op de gezondheidseffecten van luchtvervuiling op kinderen en te pleiten voor een kindnorm in het luchtbeleid.

Lees hier de volledige nota: impuls#38 – Danielle van Kamlthout – Pleidooi voor de kindnorm in het luchtbeleid

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie