Christ’l Joris, voorzitter van Agoria en van Etap.

De overgang naar een koolstofarme economie is een belangrijke maatschappelijke en economische uitdaging. De ecologische impact van het energiesysteem, de verduurzaming van het transportsysteem en de verdere vergroening van het productiesysteem staan terecht al enkele jaren hoog op de politieke agenda. Naar aanleiding van de financiële en economische crisis van 2009 opteerden heel wat overheden er voor om deze vergroening nog te versnellen.

Vandaag zien we twijfel ontstaan. Men houdt veel meer rekening met de financiële draagkracht voor de vergroening. In veel lidstaten is het besef gekomen dat men de snelle opbouw van hernieuwbare capaciteit duur heeft betaald, en voor een stuk heeft nagelaten verdere innovatie te stimuleren en de industriële return en werkgelegenheid te maximaliseren. Ook in Vlaanderen is dit het geval.

Indien we de ambitieuze Europese doelstellingen willen halen en in de toekomst verder versterken, moet er een energiestrategie komen die ook inzet op het creëren van een eigen technologische basis met sterke bedrijven die de nieuwe producten en diensten op de wereldmarkten kunnen afzetten.

Lees de volledige nota: Impuls#89 – Christ’l Joris – Duurzame groene innovatie vraag geïntegreerde aanpak

Share →

Geef een reactie