Chris Serroyen, Hoofd ACV-Studiedienst.

Eindeloopbaanbeleid jaagt oudere werknemers vandaag al te veel de stuipen op het lijf. Omdat het de voorbije jaren al te veel de vorm aannam van een aanslag op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (of SWT, de nieuwe naam voor het brugpensioen) en op stelsels van vervroegde uittrede. Terwijl je er net zo goed een positief verhaal van kunt maken. Precies op dat vlak blijven we met een reeks losse eindjes zitten: de solidarisering van het SWT, het vastklikken van het recht op het SWT-statuut, de omzetting van de eindejaarspremies in verlofdagen, het recht op schorsing van de arbeidsovereenkomst voor 65-plussers…

Het is verder ook zinvol binnenkort een evaluatie te maken van de cao nr. 104. In het voorjaar van 2013 moesten voor het eerst tewerkstellingsplannen voor oudere werknemers in bedrijven opgesteld worden. Het kan uitermate boeiend zijn om te weten wat bedrijven er toe aanzet om de werkorganisatie echt aan te passen aan het langere werken, en/of wat er toe leidt dat bedrijven deze uitnodiging tot reflectie over hoe oudere werknemers aan de slag kunnen blijven naast zich neer leggen.

Lees de volledige nota hier: Impuls #64 – Chris Serroyen – Eindeloopbaaneindjes

Share →

Geef een reactie