Caroline Ven, Gedelegeerd Bestuurder VKW.

In deze bijdrage wordt een pleidooi gehouden voor een beter psychologisch contract tussen werknemer, werkgever en overheid. Hierin worden de bestaande stelsels van verloven en loopbaanonderbreking vervangen door één loopbaanrekening, een rugzaksysteem met een aantal basisverlofrechten, maar vooral met rechten die opgebouwd worden op basis van gepresteerde arbeid. Werknemers worden meer actief en bewust betrokken bij hun eigen loopbaanplanning. Werkgevers zien hun kosten dalen en krijgen meer prikkels om de loopbanen van hun medewerkers mee te helpen sturen.

Dit systeem moet een oplossing zijn voor een aantal problemen in de huidige loopbaanorganisatie op de arbeidsmarkt. Loopbaanonderbreking wordt door werknemers als een absoluut recht gezien, en het systeem resulteert niet in een langere loopbaan. Bedrijven slagen er te weinig in de weggevallen tijd te compenseren met een effectieve vervanging, en investeren tegelijk te weinig in vorming, coaching en loopbaanbegeleiding van hun werknemers.

Deze bijdrage stelt een nieuw psychologisch contract voor als antwoord. Lees de volledige nota: Impuls#37 – Caroline Ven – Naar een nieuw psychologisch contract op onze arbeidsmarkt

 

 

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie