Anonieme bijdrage, door een manager uit de financiële sector, die econoom en fiscalist is qua opleiding.

Om onze economische welvaart te beschermen dient de belastingdruk op arbeid te worden verminderd. Dit kan deels door een verschuiving naar belasting op consumptie (die ecologisch verantwoord gedrag kan aanmoedigen) en naar belasting op vermogen. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten torsen is vanzelfsprekend. Maar naast belasting in functie van financiële draagkracht, zijn er ook maatregelen mogelijk om burgers in functie van hun financiële draagkracht te responsabiliseren op het vlak van uitgaven: uitgaven op vlak van opleiding, medische en andere zorgen, openbaar vervoer, …

Wie (volledig) in aanmerking wil komen voor bepaalde overheidstussenkomsten (gratis openbaar vervoer, medische kosten, verzorging, kinderbijslag, …) zal moeten aantonen dat hij zelf niet over voldoende financiële draagkracht beschikt. Wanneer diegenen die er de financiële draagkracht voor hebben een aantal behoeften (in grotere mate) zelf financieren, zullen de overheidsuitgaven dalen en zal dit de belastingdruk op arbeid verlichten. Voor de financiering van een aantal behoeften zullen wel financiële oplossingen moeten worden voorzien. Voorbeelden die al ingeburgerd zijn in andere landen kunnen hier inspireren.

Lees de volledige nota: Impuls#41 – Belastingdruk op arbeid verminderen door wie financiële draagkracht heeft bepaalde behoeften zelf te laten financieren

 

 

Share →

Geef een reactie