Philippe Diepvents, adviseur arbeidsmarkt en sociale economie van het ABVV.

Arbeidsmigratie is één van de sporen om ervoor te zorgen dat we de mensen vinden die we nodig hebben op onze arbeidsmarkt. Tegelijk moet dit echter ook in een bredere context worden geplaatst: arbeidsmigratie is immers niet los te zien van enerzijds het arbeidsmarktbeleid dat naar de eigen arbeidsreserve wordt gevoerd en anderzijds het bredere beleid rond migratie dat wordt opgezet, ook naar wie om een andere reden dan arbeid naar ons land komt.

De zesde staatshervorming, waarin ook een belangrijke bevoegdheidsoverdracht inzake economische migratie zit, brengt heel wat vragen mee aangaande de implementatie van het toekomstig beleid, maar ook de noodzaak om de bredere visie terzake op punt te stellen. In deze nota stippen we de belangrijkste aandachtspunten daarbij aan: 1) een goede afstemming, zowel tussen beleidsniveau’s als beleidsdomeinen, en tussen het economische en het humanitaire aspect, 2) voldoende aandacht voor het toekomstperspectief van de betrokkene (arbeidsmigratie gaat niet alleen over wie hier komt werken, maar ook over wie hier komt leven) en 3) de noodzaak om een sluitend beleid rond controle en sancties op te zetten.

Arbeidsmigratie gaat niet alleen over wie hier komt werken, men komt hier ook leven. Een gedegen omkaderend beleid dat rekening houdt met alles wat daarbij komt kijken is dus noodzakelijk. Het bieden van perspectief moet daarbij het uitgangspunt zijn.

Lees hier de impulsnota: Impuls#88 – Philippe Diepvents – Arbeidsmigratie_ wat na de staatshervorming_

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie