Anonieme bijdrage door een advocaat die werkt rond fiscale materies

Op dit ogenblik beschikken de diverse fiscale administraties (inkomstenbelastingen, btw, registratierechten, successierechten, douane…) over eigen onderzoeksbevoegdheden die staan omschreven in hun eigen fiscaal wetboek. De opvallendste verschillen zijn het actief zoekrecht in de douane (wat niet bestaat in andere fiscale wetboeken) en het bankgeheim in de inkomstenbelastingen (bestaat ook niet in andere fiscale wetboeken). Deze verschillen zorgen ervoor dat er nog steeds juridische bezwaren kunnen worden opgeworpen wanneer er gegevens worden doorgegeven van een fiscale administratie naar een zusteradministratie die deze gegevens niet met haar eigen bevoegdheden had kunnen bekomen.

Deze juridische bezwaren (die er bestaan vanuit het oogpunt van de machtsafwending enerzijds maar ook van uit het oogpunt van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens) kunnen worden weggewerkt door de onderzoeksbevoegdheden van alle fiscale administraties gelijk te schakelen. Het bankgeheim dat Europees reeds zo onder druk staat, wordt daarom best afgeschaft. Anderzijds wordt de administratie van de douane met haar eigen uitgebreide onderzoeksbevoegdheden best ondergebracht bij het strafvorderingsrecht.

“Bovendien kan het gelijkschakelen van deze onderzoeksbevoegdheden worden aangegrepen als eerste stap voor het bij elkaar voegen van de diverse fiscale administraties tot één fiscale administratie. Dit zal ongetwijfeld een belangrijke vereenvoudiging (met wellicht budgettaire weerslag) opleveren. In Nederland heeft men reeds een systeem waarbij er slechts één fiscale administratie bevoegd is voor de heffing en inning van alle belastingen.”

Lees hier de volledige nota: Impuls#24 – Anonieme bijdrage – Gelijkschakelen fiscale onderzoeksbevoegdheden

Share →

5 Responses to Gelijkschakelen fiscale onderzoeksbevoegdheden

 1. Dirk Vos zegt:

  Ik hou niet van anonieme bijdragen

 2. Stefaan Van Hecke zegt:

  Beste Dirk, ik begrijp je opmerking. Maar er zijn personen voor wie het moeilijk is om met naam en toenaam op onze site te verschijnen. Er zijn verschillende experten bereid om enkele ideeën aan te leveren rond fiscaliteit in het bijzonder ivm fraudebestrijding,… maar omwille van hun beroep (ambtenaar bij de fiscale administratie, belangrijke positie in een bank, gespecialiseerde advocaten,….) is het soms delicaat om dit openlijk te doen. En dan vinden we het met de werkgroep fiscaliteit belangrijker dat we een sterk inhoudelijk idee gelanceerd krijgen, ook als de bijdrage dan anoniem blijft. Ik hoop dat je dit kan begrijpen, Dirk!
  Overigens, wat vind je van het gelanceerde voorstel ?

 3. Dirk Vos zegt:

  Het is niet direct mijn specialiteit, dus vergeef me de algemeenheid van mijn antwoord wanneer ik zeg dat ik dit inhoudelijk zeker kan steunen. Misschien is het wel goed als de werkgroep bij een dergelijke anonieme bijdrage ook ergens iets meer zet dan anonieme bijdage?

 4. Hans Lammerant zegt:

  Interessante suggestie. Wel ben ik niet zo enthousiast over het idee om de bevoegdheden van de douane onder het strafprocesrecht te brengen. Het strafprocesrecht is aan zeer stringente procedures verbonden, wat te verantwoorden is omwille van verregaande bevoegdheden als vrijheidsbeneming, afluisteren, enz. Je kunt je afvragen of het zinvol is om de douane zulke bevoegdheden te geven. Maar vooral de procedurele voorwaarden zouden neerkomen om het grotendeels lamleggen van de douane. Beter wordt dan inspiratie gezocht bij andere inspectiebevoegdheden, bv sociale inspectie, milieu-inspectie, enz waarbij de douanebevoegdheden dichter bij aanleunen. De finaliteit van die bevoegdheden zijn ook meer op een bredere controle gericht, terwijl het strafprocesrecht strikt op sanctionering is gericht.

Geef een reactie